Czy warto budować z bloczków SHS?

2017-03-23 20:29

Witam. Zastanawiam się nad budową domu z bloczków SHS. Co pan sądzi o tym produkcie?

Na rynku budowlanym jest obecnie bardzo wiele materiałów i wybór zawsze będzie sprawą indywidualną każdego inwestora. Portal ten nie służy do oceny określonej grupy wyrobów. Jednakże, przed podjęciem decyzji warto sprawdzić możliwości zastosowania danego produktu oraz przeanalizować dokumenty dopuszczające go do sprzedaży i stosowania w budownictwie. Pierwszej selekcji dokonuje projektant sprwadzając, w jakim zakresie deklarowane parametry wyrobu mogą spełniać wymagania Warunków technicznych (sprawdza między innymi deklarowaną wytrzymałość, ognioodporność, parametry izolacyjności cieplnej). Warto pamiętać, że Nadzór budowlany może na każdym etapie budowy skontrolować, czy użyte wyroby spełniają wymagania Warunków technicznych.