Czy można kupić płynne wapno do tynków?

2017-03-13 14:18

Czy jest dostępne na rynku dobre wapno w płynie, które można dodawać do tynków?

Z pytania wnioskuję, że zaszło nieporozumienie. Wapno co prawda może występować w gęstej płynnej postaci, jako tak zwane ciasto wapienne. Można takie ciasto wapienne przygotować np. z workowanego wapna hydratyzowanego przez zamoczenie go na kilkadziesiąt godzin przed wykonaniem zaprawy tynkarskiej. Dodanie wapna do zaprawy w takiej postaci polepsza właściwości zaprawy cementowo – wapiennej. Rzadko się jednak zdarza żeby, żeby sprzedawano wapno w postaci ciasta wapiennego. Niektórzy producenci domieszek chemicznych do zapraw (najczęściej są to plastyfikatory), które są także sprzedawane w postaci płynnej, reklamują plastyfikatory chemiczne jako zastępujące wapno. Czasami nazywają nawet wapnem w płynie. To przykład niezbyt uczciwej reklamy, gdzie sugeruje się iż sprzedawany produkt ma identyczne właściwości jak drugi. Plastyfikatory zwiększają urabialność zaprawy i w tym mają działanie podobną do działania wapna. Jednak plastyfikatory w przeciwieństwie do wapna nie mają wielu korzystnych cech, które ma wapno. Między innymi nie zwiększają szczelności zaprawy za styku z elementem murowym, nie są aseptyczne, nie poprawiają niektórych właściwości mechanicznych stwardniałej zaprawy i w przeciwieństwie do wapna nie są materiałem wiążącym. Bardzo istotne jest także to, że w przeciwieństwie do wapna, domieszek nie można dozować objętościowo. Dodatkowo, dozowanie plastyfikatorów musi być bardzo dokładne (domieszki stanowią poniżej 5% masy materiału wiążącego), a dodanie ich w zbyt dużej ilości prowadzi do znacznego zmniejszenia wytrzymałości gotowej zaprawy na ściskanie.