Ile zaoszczędzisz dzięki instalacji pompy ciepła? Koszty ogrzewania

2019-09-03 11:06
LG pompa ciepła
Autor: LG

Czy warto inwestować w pompę ciepła? W jakich sytuacjach jej zakup najbardziej się opłaca? Jak wyglądają koszty montażu pompy ciepła w nowym i starym domu?

Pompy ciepła stają się coraz popularniejszymi urządzeniami grzewczymi i dobrą alternatywą dla kotłów gazowych, olejowych, na pelet czy systemu grzewczego z grzejnikami elektrycznymi. Jednak każdy zastanawia się nad opłacalnością takiej inwestycji. Jak ją ocenić? Nieco inaczej wygląda to dla domów nowo budowanych, a inaczej dla modernizowanych.

Pompa ciepła do nowego domu

Od kilku lat widać tendencję do budowania domów jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 150 m2. Dlatego opłacalność inwestycji w instalację z pompą ciepła przeanalizujemy na przykładzie domu tej wielkości.

Jeżeli weźmie się pod uwagę wszystkie koszty związane z instalacją kotła gazowego czy na biomasę, okaże się, że często za podobną kwotę można wyposażyć dom w system grzewczy z pompą ciepła typu powietrze-woda. W przypadku kotła gazowego należy bowiem uwzględnić koszty komina, stopy fundamentowej, obróbek dachowych, elewacji komina, kanałów wentylacyjnych oraz instalacji gazowej i przyłącza gazu wraz z jego projektem. Koszty rosną także ze względu na budowę kotłowni oraz miejsca na skład opału. Kolejnym problemem jest duża moc grzewcza kotłów na paliwa stałe, wynikająca z ograniczeń technologicznych. Warto pamiętać o tym, że przewymiarowany kocioł nie uzyskuje najwyższej możliwej sprawności, przez co ogrzewanie nim przestaje być ekonomiczne.

Biorąc pod uwagę wszystkie te dodatkowe koszty - nie wspominając o emitowaniu do atmosfery szkodliwych substancji - montaż nowoczesnej pompy ciepła to opłacalna inwestycja, przyjazna dla portfela oraz środowiska. Nieduży, dobrze ocieplony dom ogrzewany pompą ciepła zapewnia niskie koszty eksploatacyjne. Warto więc zastanowić się nad takim rozwiązaniem na etapie projektowania. 

Pompa ciepła w istniejącym budynku

Zastosowanie pompy gruntowej w starym domu wiąże się z dużą ingerencją w jego otoczenie, przez co często jest trudne, a nawet niemożliwe. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest pompa powietrzna. Trzeba jednak wziąć pod uwagę wymogi dotyczące instalacji centralnego ogrzewania. Temperatura wody zasilającej w zależności od zastosowanych grzejników powinna mieć odpowiednio wysoką temperaturę przy projektowej temperaturze na zewnątrz -20°C. Dla znacznej części istniejących budynków oznacza to konieczność przeprowadzenia termomodernizacji, która prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na moc cieplną. Pozwoli to uniknąć długotrwałego wykorzystywania dodatkowego źródła ciepła (na przykład grzałki elektrycznej).

Koszty ogrzewania pompą ciepła

Do ich określenia można wykorzystać współczynnik efektywności energetycznej (eta s) dla klimatu umiarkowanego, który jest podawany w karcie urządzenia. Mnożąc podaną wartość (dla powietrznych pomp ciepła najczęściej mieści się w przedziale 111%-130%) przez wartość średniego współczynnika nakładu energii pierwotnej (w przypadku energii elektrycznej 2,5), można określić sezonowy współczynnik efektywności SCOP pompy na potrzeby c.o. Znając wartość tego współczynnika, można już obliczyć przybliżone zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła.

W tym celu roczne zapotrzebowanie budynku na ciepło należy podzielić przez SCOP. Wykres poniżej pokazuje porównanie jednostkowych kosztów ciepła przy założeniu stosowania taryfy elektrycznej weekendowej G12w (zapewniającej cenę energii elektrycznej na poziomie 46-53 gr/ kWh wraz z kosztami stałymi; w obliczeniach założono 47 gr/kWh dla energii elektrycznej z taryfy G12w).

Koszt uzyskania 1 kWh ciepła [gr/kWh ciepła użytkowego]

Wykres
Autor: Redakcja Muratora Jednostkowy koszt 1 kWh ciepła przekazywanego przez różne urządzenia grzewcze na cele centralnego ogrzewania

Aby oszacować koszt ogrzewania budynku jednorodzinnego po termomodernizacji, można przemnożyć powierzchnię ogrzewaną budynku w m2 przez jednostkowe zużycie ciepła na poziomie 80-100 kWh/m2. Na przykład dla budynku o powierzchni 200 m2 i jednostkowym zapotrzebowaniu 100 kWh/m2 należy przemnożyć wartość z wykresu przez 20000 i aby otrzymać koszt w złotówkach, wynik podzielić przez 100. Wtedy: roczny koszt ogrzewania budynku kotłem olejowym wyniesie 6600 zł/rok, gazowym 4200 zł/rok, a powietrzną pompą ciepła o współczynniku SCOP = 3,3 wyniesie 3000 zł/rok (w przypadku SCOP = 2,8 – 3600 zł/rok).

Analizę całkowitych kosztów rocznych powinno się przeprowadzić za każdym razem, opierając się na aktualnych danych dla konkretnego budynku.

Autor: Paweł Lachman

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE