Zbiornik na olej opałowy: w domu czy na zewnątrz?

2010-12-01 9:23

Zbiorniki na olej opałowy najwygodniej umieścić w budynku w pobliżu kotła, uwzględniając przepisy ochrony pożarowej i zabezpieczając pomieszczenie na wypadek wycieku oleju. Można też, ustawić zbiornik olejowy na zewnątrz domu, ale wtedy nie będzie to już element wyposażenia kotłowni, ale odrębna instalacja. Dowiedz się więcej na temat miejsca i sposobu usytuowania zbiornika na olej opałowy.

Gdzie trzymać zbiornik na olej opałowy?
Autor: Piotr Mastalerz

Zbiornik na olej opałowy w domu

Zbiorniki na olej opałowy instaluje się zwykle w domu, w kotłowni lub w pomieszczeniu z nią sąsiadującym. Ze względów bezpieczeństwa olej opałowy można przechowywać tylko w piwnicy lub na najniższej nadziemnej kondygnacji budynku.

Zbiorniki olejowe są traktowane jako wyposażenie kotłowni, więc projektowanie i montaż instalacji zbiornikowej odbywają się razem z resztą jej wyposażenia. Nie trzeba zdobywać dodatkowych pozwoleń na magazynowanie czy korzystanie z oleju.

Przeczytaj również: Olej opałowy: jak dobrać zbiornik na olej

Zbiornik na olej opałowy na zewnątrz domu

Zbiorniki na olej można ustawić też na zewnątrz domu – jako zbiorniki naziemne lub podziemne. Wtedy nie będzie to już element wyposażenia kotłowni, ale odrębna instalacja. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w temperaturze -10ºC z lekkiego oleju opałowego wydziela się parafina, która może zatkać przewody i uniemożliwić pracę kotła. Konieczne może być zastosowanie systemu ogrzewania oleju w zbiorniku i przewodach transportujących. Wtedy trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami, nie tylko inwestycyjnymi, ale także eksploatacyjnymi.

Przeczytaj również: Zbiornik oleju na zewnątrz domu - standardy montażu

Rodzaje zbiorników na olej opałowy

Zbiorniki na olej mogą być z polietylenu lub blachy stalowej, jedno- lub dwupłaszczowe. Zbiorniki jednopłaszczowe należy umieścić w szczelnej wannie, która zapobiegnie rozlaniu się oleju, jeśli dojdzie do awarii zbiornika. Zastosowanie zbiornika dwupłaszczowego zwalnia z takiego obowiązku.

Aby zbiornik na loej opałowy dało się wnieść do pomieszczenia, nie może być zbyt duży, dlatego często łączy się w baterię dwa, trzy lub więcej zbiorników. Są one wyposażone w przewody do napełniania, odpowietrzania i czerpania z nich oleju. Przepisy wymagają, aby baterię tworzyły zbiorniki tego samego rodzaju i wielkości.

Dystrybutorzy oleju raczej nie partycypują w kosztach instalacji zbiornikowych indywidualnych odbiorców, więc zbiorniki na loej opałowy i ich osprzęt trzeba kupić na własną rękę.

Przeczytaj również: Zbiornik na olej opałowy: jednopłaszczowy czy dwupłaszczowy

Polecamy wide: Popularne sposoby ogrzewania domu - a warunki techniczne 2017 r.

Popularne sposoby ogrzewania domu - a warunki techniczne 2017 r.