| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Zbiornik oleju na zewnątrz domu - standardy montażu

Zbiornik oleju na zewnątrz domu - standardy montażu

Zbiornik oleju opałowego montowany może być zarówno wewnątrz domu, jak i poza nim - w obrębie naszego terenu. Jednak montując zbiornik na działce trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od zabudowań, dróg i drzew. Przekonaj się, jak prawidłowo zamontować zbiornik oleju na zewnątrz domu.

Na zewnątrz montuje się najczęściej jeden duży zbiornik (nie ograniczają nas wymiary pomieszczenia) lub do trzech mniejszych (ze względów estetycznych i praktycznych im mniej zbiorników, tym lepiej).

Zbiorniki naziemne należy lokalizować w takich miejscach, aby niemożliwe było ich uszkodzenie: najlepiej na uboczu działki, nie zaś w pobliżu przejść czy przejazdów. Odległość między zbiornikiem a budynkiem nie powinna być mniejsza niż 20 m. Można ją zmniejszyć do 10 m, jeżeli zbiornik na olej zostanie oddzielony od budynku ścianą przeciwpożarową o dwugodzinnej odporności ogniowej. Decydując się na taką lokalizację, trzeba zapewnić ogrzewanie oleju w zbiorniku i przewodach doprowadzających.
Podłoże pod zbiornik i fundament musi być izolowane od gruntu w sposób zapewniający ochronę gruntu przed skażeniem w razie awarii i wycieku oleju.
Dodatkowe wymagania są stawiane podparciu zbiornika, które nie powinno w czasie jego eksploatacji powodować przekroczenia w jego ściankach naprężeń dopuszczalnych. Tylko jedna podpora może być umocowana na stałe. Pozostałe muszą mieć możliwość przesuwania się. Jednocześnie ich konstrukcja nie powinna utrudniać dostępu do zbiornika podczas normalnej eksploatacji i obsługi.

Zbiornik oleju można ustawić na ziemi, zachowując minimalną określoną w przepisach odległość od innych obiektów na działce.

Zbiorniki podziemne wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub umieszczone w ukształtowanej w terenie niecce o pojemności większej od pojemności zbiornika. Niecka powinna mieć izolację uniemożliwiającą przedostanie się oleju do gruntu. Odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi na olej opałowy o łącznej pojemności nie większej niż 35 m³ przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m nie powinna być mniejsza niż 3 m.
Zanim podejmie się decyzję o umieszczeniu zbiornika pod ziemią, trzeba sprawdzić poziom wód gruntowych i jeśli jest on wysoki, raczej zrezygnować z takiego pomysłu. Ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wody gruntowe na zbiornik, zwłaszcza pusty, może doprowadzić do „wyrzucenia” go z ziemi.

Zbiorniki jednopłaszczowe (tak jak w przypadku przechowywania oleju wewnątrz domu) powinny być umieszczone w wannie wychwytującej, dwupłaszczowe – nie.

Piec na olej: warunki bezpiecznego użytkowania

Piec na olej opałowy jest zazwyczaj w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy, a więc wygodny w...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jak zaprojektować kotłownię z piecem na olej...

Kotłownia z piecem na olej opałowy musi spełniać wiele warunków, które zagwarantują ci...

Zbiornik na olej na zewnątrz – w jakiej...

W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie ilość dostępnego...

Zbiornik na olej opałowy: w domu czy na zewnątrz?

Zbiorniki na olej opałowy najwygodniej umieścić w budynku w pobliżu kotła, uwzględniając przepisy ochrony...

Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki...

Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...

Palniki olejowe do pieca - najważniejsze...

Palniki olejowe w piecach na olej opałowysą integralną częścią olejowch urządzeń grzewczych. W kotle olejowym...