| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Zbiornik oleju na zewnątrz domu - standardy montażu

Zbiornik oleju na zewnątrz domu - standardy montażu

Zbiornik oleju opałowego montowany może być zarówno wewnątrz domu, jak i poza nim - w obrębie naszego terenu. Jednak montując zbiornik na działce trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od zabudowań, dróg i drzew. Przekonaj się, jak prawidłowo zamontować zbiornik oleju na zewnątrz domu.

Na zewnątrz montuje się najczęściej jeden duży zbiornik (nie ograniczają nas wymiary pomieszczenia) lub do trzech mniejszych (ze względów estetycznych i praktycznych im mniej zbiorników, tym lepiej).

Zbiorniki naziemne należy lokalizować w takich miejscach, aby niemożliwe było ich uszkodzenie: najlepiej na uboczu działki, nie zaś w pobliżu przejść czy przejazdów. Odległość między zbiornikiem a budynkiem nie powinna być mniejsza niż 20 m. Można ją zmniejszyć do 10 m, jeżeli zbiornik na olej zostanie oddzielony od budynku ścianą przeciwpożarową o dwugodzinnej odporności ogniowej. Decydując się na taką lokalizację, trzeba zapewnić ogrzewanie oleju w zbiorniku i przewodach doprowadzających.
Podłoże pod zbiornik i fundament musi być izolowane od gruntu w sposób zapewniający ochronę gruntu przed skażeniem w razie awarii i wycieku oleju.
Dodatkowe wymagania są stawiane podparciu zbiornika, które nie powinno w czasie jego eksploatacji powodować przekroczenia w jego ściankach naprężeń dopuszczalnych. Tylko jedna podpora może być umocowana na stałe. Pozostałe muszą mieć możliwość przesuwania się. Jednocześnie ich konstrukcja nie powinna utrudniać dostępu do zbiornika podczas normalnej eksploatacji i obsługi.

Zbiornik oleju można ustawić na ziemi, zachowując minimalną określoną w przepisach odległość od innych obiektów na działce.

Zbiorniki podziemne wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub umieszczone w ukształtowanej w terenie niecce o pojemności większej od pojemności zbiornika. Niecka powinna mieć izolację uniemożliwiającą przedostanie się oleju do gruntu. Odległość między budynkami a zbiornikami podziemnymi na olej opałowy o łącznej pojemności nie większej niż 35 m³ przykrytymi warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m nie powinna być mniejsza niż 3 m.
Zanim podejmie się decyzję o umieszczeniu zbiornika pod ziemią, trzeba sprawdzić poziom wód gruntowych i jeśli jest on wysoki, raczej zrezygnować z takiego pomysłu. Ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wody gruntowe na zbiornik, zwłaszcza pusty, może doprowadzić do „wyrzucenia” go z ziemi.

Zbiorniki jednopłaszczowe (tak jak w przypadku przechowywania oleju wewnątrz domu) powinny być umieszczone w wannie wychwytującej, dwupłaszczowe – nie.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Zużycie oleju opałowego. Jak oszacować...

Orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu można określić na podstawie powierzchni domu...

Jaki palnik do pieca na olej?

Piec na olej do domu jednorodzinnego zwykle jest sprzedawany w komplecie z palnikiem, choć niektórzy...

Zbiornik na olej opałowy: jednopłaszczowy czy...

Zbiornik na olej opałowy to podstawowy element całego systemu ogrzewania olejowego w domu. Sam olej opałowy...

Warunki jakie powinien spełniać magazyn oleju i...

W domach jednorodzinnych z ogrzewaniem olejowym, kocioł najczęściej umieszcza się w piwnicy lub na...

Zbiornik na olej na zewnątrz – w jakiej...

W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie ilość dostępnego...

Kocioł na olej: kiedy warto montować piec olejowy?

Kocioł na olej opałowy - chociaż nie tak bardzo popularny - jest bardzo dobrym rozwiązaniem w...