Program "Czyste powietrze". Jak złożyć wniosek? Jak uzyskać dofinansowanie?

2018-10-01 15:17 Anna Kazimierowicz
Czyste powietrze
Autor: Andrzej Szandomirski Żeby poprawić komfort życia i zdrowie ludności uruchomiono program Czyste powietrze

Ministerstwo Środowiska uruchomiło program "Czyste powietrze", dzięki któremu właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych będą mogli uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynków. W programie kładzie się nacisk przede wszystkim na zastosowanie nowoczesnych źródeł ciepła, żeby poprawić jakość powietrza.

W Polsce bardzo dużo zanieczyszczeń powietrza pochodzi z kominów domków jednorodzinnych. Wiele domów jest wciąż ogrzewanych starymi piecami lub kotłami na paliwo stałe, którym najczęściej jest węgiel. Bardzo dużo domów jest słabo ocieplonych, ma niski standard energetyczny, więc koszty ich ogrzewania są wysokie.

Celem programu Czyste powietrze jest poprawienie standardu energetycznego domów jednorodzinnych i, co z tego wynika, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania wysokoemisyjnych paliw, a także zmniejszenie kosztów ogrzewania domu, co powinno stanowić argument przemawiający za powodzeniem programu. Rząd liczy na to, że w ramach programu Czyste powietrze 3 mln domów zostaną poddane termomodernizacji.

Sprawdź też:

W ramach programu Czyste powietrze w latach 2018-2029 na wymianę, zakup i montaż nowoczesnych źródeł ciepła oraz termomodernizację domów jednorodzinnych zostanie przeznaczone 103 mld zł. Na dotacje jest przeznaczone 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.

Czyste powietrze
Autor: Ministerstwo Środowiska

Czego dotyczy program "Czyste powietrze": na co można uzyskać dofinansowanie

Warunkiem podstawowym uczestniczenia w programie Czyste powietrze jest zastosowanie nowoczesnych źródeł ciepła spełniających wymagania określone w programie.

W ramach programu "Czyste powietrze" dla już istniejących budynków można będzie uzyskać dofinansowanie na:

 • wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe - zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymogi programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
 • montaż lub modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,
 • instalację odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W nowo budowanych domach dofinansowanie dotyczy tylko zakupu i montażu nowoczesnych źródeł ciepła.

Z programu możesz skorzystać do końca 2029 roku!

Zobacz: obowiązujący program Czyste powietrze - strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne >>>

Inwestycje dofinansowane w ramach programu Czyste powietrze nie mogą uzyskać wsparcia w innych programach albo wielkość uzyskanej tu dotacji należy odliczyć od podstawy do wyliczenia innej pomocy finansowej.

Nowoczesne źródła ciepła

W programie Czyste powietrze promowane są energooszczędne źródła ciepła, które nie pobierają dużo energii energetycznej, nie emitują spalin albo są one dobrze oczyszczone. Należy skonsultować się ze specjalistami lub przeczytać załączniki do ustawy, żeby odpowiednio wybrać nowe urządzenia do ogrzewania domu i produkcji ciepłej wody. Są tam szczegółowe wytyczne co do rodzajów źródeł ciepła objętych dotacją, np. kotły na paliwo stałe powinny być 5 klasy, a kotły gazowe kondensacyjne albo olejowe powinny mieć klasę efektywności energetycznej nie mniejszą niż A.

Baza urządzeń grzewczych spełniająca wymagania programu Czyste powietrze

Od 2 września 2019 r. na stronie internetowej Czyste urządzenia jest tworzona baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste powietrze. Kotły, kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne są zgłaszane przez producentów i weryfikowane przez specjalistów z Instytutu Ochrony Środowiska. Baza nie stanowi jedynego źródła danych o urządzeniach, na zakup których można uzyskać dofinansowanie. Można ich szukać także u producentów i dystrybutorów na rynku.

Czyste powietrze
Autor: Andrzej Szandomirski Program "Czyste powietrze" ma doprowadzić do tego, zeby powietrze nie było zanieczyszczone spalinami pochodzącymi z domów jednorodzinnych

Program Czyste powietrze: termin składania wniosków

Wnioski o dopłaty w programie Czyste powietrze można składać od 19 września 2018 r. Program będzie trwał do 2029 r. Umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze będą podpisywane do 31 grudnia 2027 r. Wszelkie prace związane z realizacją inwestycji muszą się zakończyć do 30 czerwca 2029 r. Czas realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r. Dofinansowanie z programu Czyste powietrze mogą uzyskać inwestycje już rozpoczęte, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie stan domu lub budowy zostanie zweryfikowany przez przedstawiciela WFOŚiGW. Środki mogą być wypłacane w transzach. W razie zmian w inwestycji w trakcie jej realizacji można wystąpić o zmiany w umowie. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona skontrolowana przez przedstawiciela WFOŚiGW (jest to możliwe także w ciągu 3 pierwszych lat jej eksploatacji i ma na celu zweryfikowanie jej trwałości). Rozliczenie dotacji lub pożyczki nastąpi po weryfikacji inwestycji.

 • WFOŚiGW powinien rozpatrzyć Twój wniosek w terminie 90 dni roboczych.
 • Jeśli otrzymasz negatywną decyzję, masz 5 dni roboczych na odwołanie i wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku.
 • Ponowne rozpatrzenie Twojego wniosku powinno się odbyć w terminie 30 dni roboczych.
 • Jeśli zakwalifikowałeś się do programu Czyste powietrze, możesz podpisać umowę z WFOŚiGW po otrzymaniu stosownego wezwania, w którym znajdziesz informację o terminie spotkania.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Forma i wielkość dofinansowania w programie Czyste powietrze

Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele domów jednorodzinnych oraz osoby, które dopiero uzyskały pozwolenie na budowę lub złożyły taki wniosek. Wsparcie finansowe będzie wyliczone na podstawie wysokości kosztów kwalifikowanych planowanej lub realizowanej inwestycji. W przypadku dotacji ich wysokość może wynosić maksymalnie 53 000 zł, minimalna kwota kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7000 zł. W przypadku pożyczki maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych jest określona dla poszczególnych typów urządzeń. Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Będzie on obliczany zgodnie z wytycznymi, które zostały opracowane na podstawie Programu "Rodzina 500 plus".

Dotacja w programie "Czyste powietrze"

Dotacja bezzwrotna może wynosić od 30 do 90% wartości inwestycji. Osoby o najniższym dochodzie w rodzinie (do 600 zł na osobę) mogą liczyć na najwyższą wartość dotacji. Właściciel domu, w którego rodzinie dochód przekracza 1600 zł na osobę, otrzyma dotację w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka w programie "Czyste powietrze"

Jeśli koszt inwestycji będzie większy niż 53 000 zł, to dofinansowanie nadwyżki może nastąpić w formie pożyczki. Wtedy dotację traktuje się jako wkład własny, a brakującą kwotę można pożyczyć od WFOŚiGW. Pożyczka jest jedyną formą dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Oprocentowanie pożyczki będzie zmienne - nie może ono przekroczyć stopy WIBOR 12M powiększonej o 70 punktów bazowych, ale będzie wynosić nie mniej niż 2% w skali roku. Pożyczkę będzie można spłacać wciągu 15 lat (dopuszczalna jest karencja w czasie realizacji inwestycji).

Koszty kwalifikowane inwestycji

Wysokość kosztów kwalifikowanych różnych rodzajów prac termomodernizacyjnych została określona w programie Czyste powietrze. Do kosztów można też wliczyć audyt energetyczny oraz dokumentację projektową (po 1000 zł), a nawet ekspertyzę ornitologiczną (do 500 zł). Największe dofinansowanie można uzyskać na montaż gruntowej lub wodnej pompy ciepła (koszt kwalifikowany do 45 000 zł). Inwestycja w powietrzną pompę ciepła lub mikroinstalację fotowoltaiczną będzie liczona do kwoty 30 000 zł. Wysoko (do 20 000 zł) oceniono koszt kwalifikowany kotła na paliwo stałe (biomasę) wraz z systemem odprowadzania spalin. Na do 10 000 zł zostały określone koszty kwalifikowane węglowego kotła na paliwo stałe wraz z systemem odprowadzania spalin, systemu ogrzewania elektrycznego, węzła cieplnego i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste powietrze
Autor: Andrzej Szandomirski Wysoką dotacje można otrzymać na inwestycję w odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne

Czyste powietrze: jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego terytorialnie ze względu na adres budynku. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym – są one oceniane na bieżąco. Informacje o sposobie wypełniania wniosków, terminach i trybie ich rozpatrywania znajdują się na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW. Jest tam także formularz, pokazujący jak krok po kroku wypełnić wniosek o dofinansowanie. Wnioski można składać w postaci papierowej i elektronicznej.

Portal Beneficjenta

Na stronie internetowej każdego wojewódzkiego oddziału NFOŚiGW działa Portal Beneficjenta, za pośrednictwem którego można uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące programu i złożyć wniosek o dofinansowanie. Portal pokazuje także krok po kroku, jakie dokumenty należy przygotować i jak je wypełnić.

ZOBACZ:

Spotkania informacyjne

Na stronach WFOŚiGW można znaleźć także terminarz spotkań informacyjnych, które już odbywają się na terenie całego kraju. Informacje o spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i WFOŚiGW są umieszczane także na stronach internetowych wszystkich gmin.

NIE PRZEGAP
zycie bez smogu bloczek

Autor: Redakcja

Chcesz mieć ciepły dom i oddychać czystym powietrzem? Przyłącz się do naszej akcji "Życie bez SMOGU".

Sprawdź, jak walczyć ze smogiem. Jak chronić siebie i bliskich. Jak sfinansować termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Wraz z ekspertami przygotowaliśmy porady, które ułatwią wam działania. Ponadto czeka na Was atrakcyjny konkurs (konkurscaparol.murator.pl), w którym można wygrać ocieplenie domu wartości 30.000 złotych! Fundatorem nagrody jest firma Caparol.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
abc
|

Prezydent miasta obiecała biskupowi milion zł na katedrę. Sorry, ale są ważniejsze wydatki.

Jan
|

A w Świdnicy miało być dofinansowanie do wymiany pieców .I nic.