Uziom, czyli jak chronić dom przed skutkami burz. Uziom w instalacji odgromowej

Uziom
Autor: Elektro-zone.pl Uziom chroni urządzenia eletryczne i całą instalację, m.in. odprowadza niebezpieczne napięcie, które może pojawić się na metalowej obudowie urządzeń elektrycznych, np. lodówki lub pralki

Uziom to końcowy element instalacji elektrycznej i odgromowej umieszczany w ziemi. Jego zadaniem jest ochrona instalacji i urządzeń przed skutkami oddziaływania wyładowań elektrycznych.

Uziom jest niezbędnym elementem instalacji odgromowej, w którą powinien być wyposażony każdy dom. Instalacja piorunochronna zapewnia bezpieczeństwo nas i naszego dobytku w czasie burzy. W związku z postępującymi zmianami klimatu w Polsce coraz częściej występują burze i to o bardzo intensywnym przebiegu. Wyładowania elektryczne mogą uszkodzić urządzenia wykorzystywane w domu.

Zastosowanie uziomu zapewnia poprawną pracę instalacji elektrycznej. Dzięki niemu następuje wyrównanie potencjałów instalacji, co jest niezbędne w przypadku wystąpienia wyładowań elektrycznych albo przepięć, które zdarzają się w sieciach elektroenergetycznych. Potencjał ten jest odprowadzany przez przewód uziemiający do gruntu i w nim skutecznie rozpraszany.

Uziom
Autor: Grzegorz Kossowski Uziom chroni urządzenia elektryczne przed skutkiem piorunów i przepięć lub przeciążęń w instalacji

Uziom fundamentowy

Uziom instalacji można zrealizować już podczas budowy domu, jeśli zostanie to uwzględnione w projekcie. Elementem uziomu może być zbrojenie fundamentów lub inne elementy metalowe ułożone w niezbrojonach fundamentach. Uziom fundamentowy układa się z metalowych płaskowników o przekroju nie mniejszym niż 30 x 3 mm lub prętów o średnicy co najmniej 10 mm. Elementy uziomu powinny tworzyć pierścień, więc łączy się je przez spawanie albo za pomocą zacisków.

Uziom fundamentowy wymaga specjalnego zaprojektowania, gdy fundamenty się w całości odizolowane od gruntu przez warstwę termoizolacyjną. W takiej sytuacji łatwiejsze może być wykonanie uziomu sztucznego.

Uziom sztuczny: jak go wykonać?

Jeśli nie wykonano uziomu fundamentowego, można zrealizować uziom sztuczny w postaci poziomej (otokowy) lub pionowej (szpilkowy, punktowy). Oprócz instalacji odgromowej do uziomu przyłącza także punkt zerowy (miejsce uziemienia) tablicy bezpiecznikowej, metalowe rury oraz inne metalowe elementy znajdujące się w ziemi w pobliżu ścian domu.

  • Uziom otokowy

Uziom otokowy można zrobić z płaskiej taśmy metalowej, tak zwanej bednarki, tworzącej pierścień wokół domu, którą zakopuje się na głębokość nie mniejszą niż 0,5 m w odległości 1 m od ścian budynku. Najlepiej zrobić uziom podczas prac fundamentowych. Jeśli przeoczono ten etap, może być to kłopotliwe, wymaga bowiem prac ziemnych (wykop wokół budynku), które mogą zniszczyć istniejące nasadzenia i nawierzchnię.

  • Uziom pionowy (uziom szpilkowy)

Alternatywą jest uziom pionowy, który będą tworzyć długie metalowe pręty lub rury wbite w odległości co najmniej 1 m od ścian domu na głębokość 2-7 m. Liczba prętów i ich długość zależą od wielkości budynku oraz rodzaju gruntu na działce (np. grunt piaszczysty lub kamienisty gorzej przewodzi prąd niż bardziej spójne gleby ilaste).

Uziom
Autor: El-Prus Uziom otokowy

Połączenie uziomu z instalacją

Uziom łączy się z przewodami instalacji piorunochronnej oraz główną szyną wyrównawczą wewnątrz budynku. Jej zadaniem jest stworzenie połączenia wyrównawczego między zewnętrzną częścią instalacji przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej a urządzeniami i instalacją wewnątrz. Połączenie wyrównawcze służy do wyrównania potencjałów elektrycznych między różnymi elementami instalacji elektrycznej.

Materiał na uziom

Przewody uziomu leżącego w wilgotnym gruncie albo betonie muszą charakteryzować się wysoką odpornością i trwałością. Dlatego nie można używać tu np. stali ocynkowanej, ponieważ w takim otoczeniu dość szybko ulegnie korozji. Zaleca się używanie wyrobów ze stali nierdzewnej, stali pomiedziowanej albo miedzi.

Uziom
Autor: Piotr Mastalerz Na przewody odprowadzające można wykorzystać elementy konstrukcyjne budynku. Kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią wyprowadza się je ze ściany i przez zaciski probiercze łączy z przewodem uziemiającym
uziom z bednarki
Autor: Piotr Mastalerz Drugi koniec bednarki wprowadza się pod ziemię i tam łączy z uziomem
Uziom
Autor: An-Kom Komplet elementów do wykonania uziomu pionowego
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE