Jak chronić dom przed burzą. Czy uziom jest konieczny?

2024-05-31 7:55

Do czego służy uziom? Uziom to końcowy element instalacji elektrycznej i odgromowej umieszczany w ziemi. Jego zadaniem jest ochrona instalacji i urządzeń przed skutkami oddziaływania wyładowań elektrycznych.

Uziom
Autor: Elektro-zone.pl Uziom chroni urządzenia eletryczne i całą instalację, m.in. odprowadza niebezpieczne napięcie, które może pojawić się na metalowej obudowie urządzeń elektrycznych, np. lodówki lub pralki

Spis treści

  1. Do czego służy uziom?
  2. Uziom fundamentowy
  3. Jak wykonać uziom sztuczny?
  4. Uziom otokowy
  5. Uziom szpilkowy (uziom pionowy)
  6. Połączenie uziomu z instalacją
  7. Z czego uziom?

Do czego służy uziom?

Uziom jest niezbędnym elementem instalacji odgromowej, w którą powinien być wyposażony każdy dom. Instalacja piorunochronna zapewnia bezpieczeństwo nas i naszego dobytku w czasie burzy. W związku z postępującymi zmianami klimatu w Polsce coraz częściej występują burze i to o bardzo intensywnym przebiegu. Wyładowania elektryczne mogą uszkodzić urządzenia wykorzystywane w domu.

Zastosowanie uziomu zapewnia poprawną pracę instalacji elektrycznej. Dzięki niemu następuje wyrównanie potencjałów instalacji, co jest niezbędne w przypadku wystąpienia wyładowań elektrycznych albo przepięć, które zdarzają się w sieciach elektroenergetycznych. Potencjał ten jest odprowadzany przez przewód uziemiający do gruntu i w nim skutecznie rozpraszany.

Uziom fundamentowy

Uziom instalacji można zrealizować już podczas budowy domu, jeśli zostanie to uwzględnione w projekcie. Elementem uziomu może być zbrojenie fundamentów lub inne elementy metalowe ułożone w niezbrojonach fundamentach. Uziom fundamentowy układa się z metalowych płaskowników o przekroju nie mniejszym niż 30 x 3 mm lub prętów o średnicy co najmniej 10 mm. Elementy uziomu powinny tworzyć pierścień, więc łączy się je przez spawanie albo za pomocą zacisków.

Uziom fundamentowy wymaga specjalnego zaprojektowania, gdy fundamenty się w całości odizolowane od gruntu przez warstwę termoizolacyjną. W takiej sytuacji łatwiejsze może być wykonanie uziomu sztucznego.

Jak wykonać uziom sztuczny?

Jeśli nie wykonano uziomu fundamentowego, można zrealizować uziom sztuczny w postaci poziomej (otokowy) lub pionowej (szpilkowy, punktowy). Oprócz instalacji odgromowej do uziomu przyłącza także punkt zerowy (miejsce uziemienia) tablicy bezpiecznikowej, metalowe rury oraz inne metalowe elementy znajdujące się w ziemi w pobliżu ścian domu.

Uziom otokowy

Uziom otokowy można zrobić z płaskiej taśmy metalowej, tak zwanej bednarki, tworzącej pierścień wokół domu, którą zakopuje się na głębokość nie mniejszą niż 0,5 m w odległości 1 m od ścian budynku. Najlepiej zrobić uziom podczas prac fundamentowych. Jeśli przeoczono ten etap, może być to kłopotliwe, wymaga bowiem prac ziemnych (wykop wokół budynku), które mogą zniszczyć istniejące nasadzenia i nawierzchnię.

Uziom szpilkowy (uziom pionowy)

Alternatywą jest uziom pionowy, który będą tworzyć długie metalowe pręty lub rury wbite w odległości co najmniej 1 m od ścian domu na głębokość 2-7 m. Liczba prętów i ich długość zależą od wielkości budynku oraz rodzaju gruntu na działce (np. grunt piaszczysty lub kamienisty gorzej przewodzi prąd niż bardziej spójne gleby ilaste).

Uziom
Autor: El-Prus Uziom otokowy

Połączenie uziomu z instalacją

Uziom łączy się z przewodami instalacji piorunochronnej oraz główną szyną wyrównawczą wewnątrz budynku. Jej zadaniem jest stworzenie połączenia wyrównawczego między zewnętrzną częścią instalacji przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej a urządzeniami i instalacją wewnątrz. Połączenie wyrównawcze służy do wyrównania potencjałów elektrycznych między różnymi elementami instalacji elektrycznej.

Z czego uziom?

Przewody uziomu leżącego w wilgotnym gruncie albo betonie muszą charakteryzować się wysoką odpornością i trwałością. Dlatego nie można używać tu np. stali ocynkowanej, ponieważ w takim otoczeniu dość szybko ulegnie korozji. Zaleca się używanie wyrobów ze:

  • stali nierdzewnej,
  • stali pomiedziowanej,
  • miedzi.
Uziom
Autor: Piotr Mastalerz Na przewody odprowadzające można wykorzystać elementy konstrukcyjne budynku. Kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią wyprowadza się je ze ściany i przez zaciski probiercze łączy z przewodem uziemiającym
uziom z bednarki
Autor: Piotr Mastalerz Drugi koniec bednarki wprowadza się pod ziemię i tam łączy z uziomem

Burzowy QUIZ. Sprawdź co wiesz o burzy!

Pytanie 1 z 8
Gęste, wysokie chmury burzowe to:
burze