Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu złożysz online! Jak to zrobić?

2022-11-10 15:44
wycinka-drzew
Autor: www.thinkstockphotos.com Właściciele ogrodów nie mogą samowolnie wycinać wszystkich drzew i krzewów rosnących na ich terenie

Będzie łatwiej dostać pozwolenie na wycinkę drzewa. Wniosek można złożyć przez Internet. Jeśli chcemy usunąć drzewo lub krzew z własnej działki, to w większości przypadków musimy otrzymać na to zezwolenie. Poprzedza je złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Są zmiany dotyczące składania wniosków.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela nieruchomości (jeśli nie jesteś właścicielem, musisz posiadać jego zgodę). Sprawdź aktualne przepisy dotyczące wycinki drzew.

Jak uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Kiedy można wycinać drzewa terminy

Przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów nie zwalniają nikogo z obowiązku przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym. W każdym wypadku trzeba się więc upewnić, czy w obrębie przeznaczonego do usunięcia drzewa nie ma gniazd z pisklakami. Okres lęgowy większości (nie wszystkich!) ptaków wypada między 1 marca a 15 października. W związku z tym termin wycinki drzew zaczyna się od 16 października i trwa do 2 lutego.

To trzeba zrobić zanim złożysz wniosek o wycinkę drzewa lub krzewu

Zanim zabierzesz się za wypełnianie wniosku o wycinkę drzewa, musisz zmierzyć obwód jego pnia na wysokości 5 cm oraz 130 cm od ziemi (jeśli drzewo na wysokości 130 cm ma kilka pni – trzeba zmierzyć obwód każdego z tych pni, a jeśli nie posiada pnia na tej wysokości – zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa).

W przypadku krzewów należy obliczyć powierzchnię, którą zajmują krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m2 to nie potrzeba zezwolenia na ich usunięcie.

Przeczytaj też: Zamiast wycinać przesadzać drzewo. Przesadzanie dużych drzew - pytania i odpowiedzi

Należy też sprawdzić, jakie gatunek drzewa lub krzewu chcesz usunąć (jeśli nie znasz ich nazwy, poszukaj w dostępnych książkach albo w Internecie, w ostateczności gatunek rośliny sprawdzi urzędnik po złożeniu wniosku).

Przeczytaj też: Zasady wycinania drzew mogą się zmienić - będzie można wycinać większe drzewa, a gmina będzie szybciej wydawała decyzje >>>

Jak wypełnić wniosek na usunięcie drzewa lub krzewu

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  • obwód pnia (lub pni, jeśli ma kilka) drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a gdy na tej wysokości drzewo nie ma pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
  • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
  • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
  • wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak złożyć wniosek na wycinkę drzew przez Internet

Opublikowana właśnie ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185) wprowadza zmiany do ustawy o ochronie przyrody umożliwiające przesłanie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu drogą elektroniczną.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Przeczytaj też: Drewno opałowe coraz droższe, a i tak go brakuje! Gdzie kupić drewno na opał? Sprawdzamy!