Jakie limity MWh gwarantują obniżenia ceny prądu w 2023 r.? Limity zużycia energii - ile i dla kogo?

2022-11-22 20:19

Do zamrożenie cen prądu w 2023 roku obowiązują limity MWh. Wyjaśniamy, kogo obowiązuje najniższy limit zużycia prądu na poziomie 2 MWh, a kto może mieć limit podwyższony do 2,6 MWh i 3 MWh. Jak skorzystać z wyższego zużycia energii i jakie złożyć oświadczenie? Wyjaśniamy zasady.

limit zużycia prądu
Autor: Andrzej Szandomirski 1 megawatogodzina to 1000 kilowatogodzin. Dowiedz się, ile prądu zużywasz i jaki limit cię uprawnia do zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku

Do zamrożenie cen energii w 2023 roku obowiązują limity zużycia prądu (czyli za prąd będą obowiązywać stawki z 2022 roku). Po przekroczeniu określonej liczby megawatogodzin będziemy musieli zapłacić wyższą cenę za energię elektryczną. Reguluje to ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Po przekroczeniu limitu zużycia prądu w przyszłym roku, obowiązywać będą ceny maksymalne za energię elektryczną. Są dwie w zależności od grupy odbiorców:

  • cena 785 zł za 1 MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
  • cena 693 zł za 1 MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych

Jak czytam w ustawie: "Ceny maksymalne energii elektrycznej obowiązywać będą w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do całego zużycia energii elektrycznej powyżej limitu przyznanego odpowiednio tym odbiorcom".

Zamrożone ceny energii dla odbiorców. Jakie limity zużycia MWh?

Limity megawatogodzin obowiązują wszystkich odbiorców energii i regulują opłaty za prąd w przyszłym roku. W celu zamrożenie cen prądu w 2023 ustalono następujące limity jego rocznego zużycia.

  • 2 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych
  • 2,6 MWh rocznie - dla gospodarstw domowych w skład których wchodzi osoba z niepełnosprawnością
  • 3 MWh rocznie - dla rodzin wielodzietnych, czyli mających Kartę Dużej Rodziny
  • 3 MWh rocznie - dla rolników

Po co ustalono limity zużycia prądu?

Limity zużycia energii podane w wyżej wymienionych MWh ustalono po to, by odbiorcy energii mogli skorzystać z tzw. zamrożenia ceny prądu. Zamrożenie polega na tym, że będziemy w przyszłym roku płacić tyle samo za prąd co w 2022. Jeśli przekroczymy limit zużycia, przedsiębiorstwo energetyczne będzie naliczać wyższe opłaty za energię elektryczną, według stawek obowiązujących w 2023 roku. Czyli po przekroczeniu limitu limitu zużycia dla gospodarstw domowych maksymalna cena energii będzie wynosić 693 zł za megawatogodzinę.

Oświadczenie dla zamrożenie cen prądu powyżej limitu 2 MWh

Żeby skorzystać z wyższego limitu MWh w przyszłym roku, uprawniającego do zamrożenie cen prądu trzeba dopełnić formalności. Konieczne jest wysłanie wniosku do przedsiębiorstwa energetycznego, z którym mamy podpisaną umowę na dostarczanie energii. Jest to tzw. oświadczenie uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh.

Uprawniony odbiorca składa oświadczenie, w którym:

  • dla limitu 3 MWh w przypadku rolnika: należy podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,podaje nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję i załącza kopię decyzji,
  • dla limitu 3 MWh w przypadku gospodarstwa wielodzietnego, czyli mającego Kartę Dużej Rodziny - odbiorca uprawniony podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty
  • dla limitu 2,6 MWh w przypadku osoby niepełnosprawnej - odbiorca uprawniony oświadcza, iż w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba posiadająca stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba dołączać kopii takiego orzeczenia.

Dowiedz się więcej o oświadczeniach obowiązujących do otrzymania podwyższonych limitów megawatogodzin i cen energii w 2023 roku:

Termin złożenia oświadczenia o zamrożeniu cen prądu

Sporo zamieszania panuje w mediach i czasami trudno się zorientować, kogo i jaki obowiązuje termin czy wzór wniosku o zamrożeniu cen energii elektrycznej. Najbliższy termin złożenia oświadczenia, który mija 30 listopada dotyczy firm, małych przedsiębiorstw i podmiotów wrażliwych. Nie jest on obowiązkowy dla gospodarstw domowych! Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Wniosek o zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorców - WZÓR. Do kiedy złożyć oświadczenie i jak je wypełnić? Wskazówki ministerstwa

Jeśli obowiązuje nas limit zużycia do 2 MWh nie musimy składać żadnych dokumentów, czy oświadczeń! Nie obowiązują nas żadne terminy, ani formalności. Przedsiębiorstwo energetyczne automatycznie zastosuje zamrożenie cen prądu zgodnie z ustawą.

Natomiast jeśli chcemy skorzystać w wyższego limitu zużycia, czyli 2,6 lub 3 MWh musimy złożyć oświadczenie i mieć odpowiednie dokumenty uprawniające do tego limitu. Termin dla gospodarstw domowych do złożenia oświadczenia mija 30 czerwca 2023 roku.