| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Stan techniczny budynku: kiedy trzeba dokonywać kontroli?

Stan techniczny budynku: kiedy trzeba dokonywać kontroli?

Budynek mieszkalny należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Ustawodawca wprowadził więc obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, które powinny być dokonywane, co najmniej raz w roku bądź raz na 5 lat. Zobacz, co i kiedy trzeba sprawdzić w domu?

Okresowa kontrola stanu technicznego budynku

Obowiązkiem przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku ustawodawca obciążył właściciela i zarządcę obiektu (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; pr. bud.).
Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, powinno być dokonywane co najmniej - w zależności od rodzaju kontroli - raz w roku bądź raz na 5 lat.

Co najmniej raz na 5 lat należy skontrolować stan techniczny i przydatność do użytkowania całego budynku, w tym instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) oraz estetykę całego obiektu i jego otoczenia (art. 62 ust. 1 pkt 2 pr. bud.).

Co najmniej raz w roku trzeba sprawdzić sprawność instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj. przyłącza kanalizacyjne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c pr. bud.)

Niezależnie od okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego, przeprowadzane powinny być również przeglądy robocze w celu określenia stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego

Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia:

  • przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne sprawdza mistrz kominiarski;
  • kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych wykonują osoby uprawnione do dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń energetycznych albo gazowych;
  • kontrolę stanu technicznego całego budynku - osoba z uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi o specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.

Właściciele domów powinni przechowywać protokoły z kontroli oraz dokumenty związane z budową obiektu i oddaniem go do użytkowania (pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, geodeyzyjną inwentaryzację powykonawczą).

Zakup działki budowlanej: sprawdź jej wielkość, uzbrojenie i dostęp do drogi publicznej

Zanim zdecydujesz się na zakup działki budowlanej, przeanalizuj jej wymiary pod kątem możliwości ...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....