| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Stan techniczny budynku: kiedy trzeba dokonywać kontroli?

Stan techniczny budynku: kiedy trzeba dokonywać kontroli?

Budynek mieszkalny należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Ustawodawca wprowadził więc obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, które powinny być dokonywane, co najmniej raz w roku bądź raz na 5 lat. Zobacz, co i kiedy trzeba sprawdzić w domu?

Okresowa kontrola stanu technicznego budynku

Obowiązkiem przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku ustawodawca obciążył właściciela i zarządcę obiektu (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; pr. bud.).
Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, powinno być dokonywane co najmniej - w zależności od rodzaju kontroli - raz w roku bądź raz na 5 lat.

Co najmniej raz na 5 lat należy skontrolować stan techniczny i przydatność do użytkowania całego budynku, w tym instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) oraz estetykę całego obiektu i jego otoczenia (art. 62 ust. 1 pkt 2 pr. bud.).

Co najmniej raz w roku trzeba sprawdzić sprawność instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj. przyłącza kanalizacyjne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c pr. bud.)

Niezależnie od okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego, przeprowadzane powinny być również przeglądy robocze w celu określenia stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego

Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia:

  • przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne sprawdza mistrz kominiarski;
  • kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych wykonują osoby uprawnione do dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń energetycznych albo gazowych;
  • kontrolę stanu technicznego całego budynku - osoba z uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi o specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.

Właściciele domów powinni przechowywać protokoły z kontroli oraz dokumenty związane z budową obiektu i oddaniem go do użytkowania (pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, geodeyzyjną inwentaryzację powykonawczą).

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...