| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Zasuwa burzowa. Do czego jest potrzebny kanalizacyjny zawór zwrotny

Zasuwa burzowa. Do czego jest potrzebny kanalizacyjny zawór zwrotny

Często zdarza się, że podczas gwałtownych opadów zalane zostają piwnice i garaże, które choć częściowo usytuowane są poniżej poziomu gruntu. Woda może się dostać do tych pomieszczeń na wiele sposobów, np. przez nieszczelności w oknach czy bramie garażowej. Zdarza się jednak i tak, że woda na skutek przepływów wstecznych wypływa przez wpusty podłogowe w piwnicy czy garażu. Aby zabezpieczyć się przed takimi niespodziankami, warto zamontować zasuwę burzową.

Jednym z elementów składowych instalacji kanalizacyjnej jest zasuwa burzowa, nazywana kanalizacyjnym zaworem zwrotnym. Obie nazwy właściwie określają funkcję tego zaworu. Działa jak normalny zawór zwrotny, na przykład stosowany w instalacjach wodociągowych. Ma zapobiegać przepływom wstecznym w czasie nasilonego przepływu ścieków w instalacji, co najczęściej ma miejsce podczas burzy z gwałtownymi opadami.

Przepływy wsteczne mogą się pojawić wtedy, gdy średnica rury kanalizacyjnej jest zbyt mała w Zasuwy burzowe o średnicy ø 110 mm i większych umożliwiają zabezpieczenie całego budynku, a nawet osiedlastosunku do ilości odprowadzanych nią ścieków. Tak się dzieje zwłaszcza w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej zbyt wielu odbiorników (na przykład gdy podłączono ich więcej, niż było to zakładane w projekcie).

Podczas gwałtownych opadów, w wielu domach pojawiają się problemy powodowane wstecznymi przepływami. Duża ilość wody deszczowej w krótkim czasie spływająca do sieci kanalizacyjnej powoduje, że szybko stawała się ona niedrożna. Konsekwencją tego było zalewanie pomieszczeń piwnicznych wyposażonych we wpusty podłogowe lub inne podłączenia kanalizacyjne bez zasuw burzowych.

Przepływy wsteczne mogą się pojawić z jeszcze bardziej prozaicznej przyczyny. Zwykła niedrożność rury kanalizacyjnej i jej zapchanie będą powodować przepływ wsteczny i skutek identyczny jak przy gwałtownych opadach.

Kanalizacyjny zawór zwrotny może się okazać pomocny także jako ochrona przed przedostawaniem się gryzoni (na przykład szczurów), rurami kanalizacyjnymi do budynku.

Autor: Andrzej Szandomirski

Wpust podłogowy w piwnicy

Autor: Andrzej Szandomirski

Wpust podłogowy w garażu

Zasady stosowania zabezpieczeń przed zalaniem określono w obowiązującej normie PN-EN-13564 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – wymagania. Urządzenia takie montuje się na odcinkach poziomych kanalizacji. Może to być odcinek przykanalika – wówczas zasuwę burzową umieszcza się w studzience DN800 lub na poziomym odcinku kanalizacji wewnętrznej, przed wyjściem z budynku. Istnieje też możliwość montażu zaworów zwrotnych bezpośrednio na odpływach z pojedynczych odbiorników kanalizacyjnych, na przykład wpustów podłogowych czy natrysków usytuowanych poniżej poziomu zalewania.

Zamontowanie zaworu burzowego na głównej rurze kanalizacyjnej jest błędem, ponieważ w razie zadziałania zaworu zwrotnego i jednocześnie używania odbiorników kanalizacyjnych na piętrach powyżej dochodzi do wewnętrznego zalania pomieszczeń, które z założenia powinno się chronić.

Do zasuwy burzowej musi być swobodny dostęp. Urządzenie wymaga bowiem okresowej konserwacji i przeglądu.

Istnieją różne konstrukcje kanalizacyjnych zaworów zwrotnych:

  • zawory jedno- i dwuklapowe (zamykanie awaryjne);
  • zawory do stosowania w kanalizacji bez fekaliów (klapy zamykane samoczynnie) i z fekaliami (klapy zamykane siłownikami).

Przeczytaj dodatkowo:
Remont domu: nowa łazienka. Tajniki przeniesienia...

Jeśli przy okazji remontu domu chciałbyś przenieść łazienkę w nowe miejsce lub urządzić kolejną, sprawdź...

W jaki sposób, zgodnie z prawem, można...

Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...

Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...

Pomporozdrabniacz - łazienka, kuchnia tam gdzie...

Pomporozdrabniacze i pompy sanitarne otwierają świat pełen nieskończonych możliwości. Dzięki nim można...

Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...

Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - nie zbudujesz...

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków upewnij się, że w pobliżu twojego domu nie biegną...