| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Przydomowa oczyszczalnia ścieków - kto może ją wybudować

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - kto może ją wybudować

Czy każdy może wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków? Otóż nie. Oczyszczalni ścieków nie wybudujemy na terenie, który został juz skanalizowany oraz tam, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w przyszłości budowę sieci kanalizacyjnej. Jeśli jednak plan dopuszcza w okresie przejściowym korzystanie z indywidualnych urządzeń do odprowadzania ścieków, nie powinno być problemów z wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków.

Budowa oczyszczalni ścieków jest uzależniona od planu miejscowego

Właściciele nieruchomości położonych na terenach skanalizowanych nie dostaną zgody na oczyszczanie ścieków w przydomowej oczyszczalni. Czy tego chcą, czy nie, będą musieli przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Chyba że zdążyli wybudować oczyszczalnię, zanim powstała sieć, wówczas ominie ich konieczność przyłączania się do niej i będą mogli postępować ze ściekami tak jak dotychczas.

Jeżeli nie ma technicznej możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, inwestor jest uzależniony od postanowień miejscowego planu Przydomowa oczyszczalnia ściaków - kto może ją wybudowaćzagospodarowania przestrzennego. Gdy przewiduje on w przyszłości budowę sieci kanalizacyjnej i do czasu jej powstania nie proponuje żadnych przejściowych rozwiązań, urząd nie wyda zgody na budowę oczyszczalni. Jeśli natomiast plan dopuszcza korzystanie w tym czasie z indywidualnych urządzeń do odprowadzania ścieków, nie powinno być problemów. Inwestor musi załatwić wymagane formalności, to znaczy zgłosić zamiar budowy oczyszczalni ścieków.

Nie jest konieczne – jak dawniej – uzyskanie pozwolenia na budowę. Taki obowiązek starosta może jednak nałożyć na inwestora, wydając wcześniej decyzję o sprzeciwie dla zgłoszenia. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy istnieje obawa, że oczyszczalnia:

  • spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszy stan środowiska bądź zabytków;
  • pogorszy warunki zdrowotno-sanitarne;
  • wprowadzi, utrwali bądź zwiększy ograniczenia lub uciążliwościna terenach sąsiednich, na przykład uniemożliwi budowę studni na sąsiedniej działce.

Co z oczyszczalnią ścieków, gdy nie ma planu miejscowego?

W niełatwej sytuacji są inwestorzy budujący na terenach, dla których nie ma planu miejscowego. O możliwości powstania tam oczyszczalni stanowią przepisy szczególne, między innymi z zakresu ochrony środowiska. Wykluczają one budowanie oczyszczalni na obszarach:

  • objętych ochroną (na przykład w parkach krajobrazowych lub w strefach ochronnych ujęć wody),
  • zagrożonych powodziami,
  • narażonych na zalewanie wodami opadowymi.

Jeżeli złożone przez inwestora zgłoszenie budowy oczyszczalni nie zostanie zakwestionowane (urząd nie wyda decyzji o sprzeciwie w ciągu 30 dni), można przystąpić do budowy. Powinna się ona rozpocząć nie później niż dwa lata od terminu rozpoczęcia robót określonego w zgłoszeniu.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków...

Budowę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków najlepiej zaplanować na okres od wiosny do jesieni. W...

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...

Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...

Roślinna przydomowa oczyszczalnia ścieków i jej...

Przydomowe oczyszczalnie roślinne, czyli oczyszczalnie z filtrem roślinnym, zapewniają wysoki stopień...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - nie zbudujesz...

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków upewnij się, że w pobliżu twojego domu nie biegną...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Aby uniknąć problemów z instalacją kanalizacyjną w domu, warto przyłożyć się do jej wykonania –...

Wybieramy przydomową oczyszczalnię. Oczyszczalnia...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie bardziej wygodna i pro środowiskowa alternatywa dla...