| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje elektryczne » Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji elektrycznej

Podstawą ochrony przeciwporażeniowej jest izolowanie części znajdujących się pod napięciem oraz ochrona w przypadku uszkodzenia izolacji. W instalacjach elektrycznych w domach jednorodzinnych należy stosować układy z odrębnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Przepisy wymagają też stosowania połączeń wyrównawczych. Ważną funkcję w systemie ochrony od porażeń spełniają uziomy.

Przewody PE i N

W instalacjach elektrycznych w domach jednorodzinnych należy stosować układy z odrębnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Ponieważ jednak większość sieci zasilających ma układ czteroprzewodowy, w instalacji odbiorczej trzeba rozdzielić przewód PEN na dwa osobne – PE i N. Rozdzielenie to następuje w złączu lub w rozdzielnicy budynku – do punktu rozdziału biegnie przewód PEN, a dalej dwa – PE i N.

Punkt rozdziału musi być uziemiony, aby na przewodach ochronnych PE przyłączonych do urządzeń elektrycznych oraz do przewodów ochronnych w gniazdach wtyczkowych był utrzymany potencjał ziemi.

Połączenia wyrównawcze

Przepisy wymagają także stosowania połączeń wyrównawczych – głównych i dodatkowych (miejscowych). Podstawowym elementem głównego połączenia wyrównawczego jest szyna uziemiająca z zaciskami do podłączenia przewodów ochronnych.

Umieszcza się ją na najniższej kondygnacji (najczęściej w piwnicy) lub w pobliżu rozdzielnicy. Z szyną tą łączy się przewody uziemiające, ochronne lub ochronno-neutralne, wszystkie metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, klimatyzacji, metalowe powłoki i pancerze kabli, a także metalowe elementy k onstrukcyjne budynku (zbrojenia).

We wszystkich pomieszczeniach, w których występuje zwiększone zagrożenie porażeniem (łazienkach, pomieszczeniu z hydroforem, kotłem, w pralni, saunie), należy też zrobić dodatkowe połączenia wyrównawcze łączące wszystkie elementy przewodzące.

Do systemu wyrównawczego trzeba przyłączyć także wannę lub brodzik, jeśli są metalowe.

Uziomy

Ważną funkcję w systemie ochrony od porażeń spełniają uziomy, najlepiej naturalne, a w razie ich braku – sztuczne, ze stali ocynkowanej lub miedziowanej albo z miedzi w formie taśm, rur, kształtowników, płyt i prętów ułożonych w ziemi lub w fundamencie.

Uziomy poziome z taśm i drutów układa się na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m pod powierzchnią ziemi, a pionowe – z rur lub kształtowników tak, aby najniższa część była na głębokości nie mniejszej niż 2,5 m, a najwyższa – 0,5 m pod powierzchnią gruntu. Połączenia powinny być trwałe: spawane, skręcane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone przed korozją.

Przeczytaj dodatkowo:
Poznaj produkty IDEAL TS - zaciskowe bloki...

Bloki zaciskowe rozdzielcze to urządzenia, dziękiktórym jest możliwe użycie przewodów o innych...

Zaciskowe bloki rozdzielcze KTB – nowość w...

Bloki zaciskowe rozdzielcze to aparaty modułowe, które znajdują zastosowanie w rozdzielnicach niskiego...

Jak zmniejszyć rachunki za prąd? Sposoby na...

Mamy w domach coraz więcej urządzeń elektrycznych. Wszystkie one zużywają energię, która nie dość, że...

Oświetlenie LED. Zwróć uwagę na jakość źródeł...

Oświetlenie LED jest coraz bardziej popularne. Technologia ta zaczęła wypierać z rynku konwencjonalne typy...

Prawidłowe podłączenie gniazd elektrycznych

W „Muratorze” 6/2015 w artykule pt."Łączniki i gniazda wtyczkowe" opisujemy zasady podłączania...