dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Termomodernizacja budynku wspólnoty

Ekspert odpowiada

Termomodernizacja budynku wspólnoty

Wspólnota, do której należy budynek, wykonuje ocieplenie. Kto ponosi koszty demontażu i ponownego montażu klimatyzatora (trzeba wydłużać niektóre przyłącza), który jest prywatna własnością i był montowany kilka lat temu? Dodam, że wspólnota wyraziła zgodę na montaż klimatyzatora. Czy jest to normowane jakimiś przepisami?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przepisach prawa polskiego nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim należy sięgnąć do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. 2015.1892 z dnia 2015.11.18). Tu znajdujemy wszelkie uregulowania dotyczące obowiązków i uprawnień wspólnoty mieszkaniowej oraz właścicieli poszczególnych lokali.

Nie ulega wątpliwości, iż elewacja budynku jest częścią wspólną nieruchomości. Jednocześnie właściciel lokalu zgodnie z art. 12 w/w ustawy ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Właściciel ma prawo zainstalować dodatkowe urządzenia w swoim lokalu, jednakże gdy w jakiś sposób oddziałują one na części nieruchomości wspólnej, powinien on uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej.

„Stosownie do art. 12 ust. 1 u.w.l. właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli (art. 13 ust. 1 u.w.l.). Oznacza to, że właściciel lokalu może korzystać z całej nieruchomości, a nie tylko w części odpowiadającej przynależnemu udziałowi, byleby tylko w zgodzie z powołanymi przepisami.”(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2012 roku, Sygn. V ACa 288/12)

W omawianym pytaniu taka właśnie sytuacja miała miejsce. Biorąc pod uwagę fakt, iż klimatyzator jest urządzeniem służącym wyłącznie potrzebom właściciela konkretnego lokalu mieszkalnego, koniecznym jest uznanie, iż nie zalicza się on do wspólnej części nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Sygn. II OSK 342/10 stwierdził, iż „Urządzenia grzewcze służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych nie wchodzą w skład nieruchomości wspólnej.”

Klimatyzator akurat spełnia odwrotną funkcję, niż wspomniane w w/w wyroku urządzenia grzewcze, jednakże w powyższym przypadku służy tylko i wyłącznie lokatorom konkretnego lokalu.

Art. 13 w/w ustawy nakłada na właściciela lokalu szereg obowiązków, są to m.in. ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, utrzymywać lokalu w należytym stanie, przestrzeganie porządku domowego, uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystanie z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałanie z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Biorąc pod uwagę, iż elewacja należy do części wspólnych nieruchomości, wszelkie konserwacje, naprawy, czy prace polegające na ociepleniu budynku obciążają wspólnotę mieszkaniową. Orzecznictwo cywilne jest również zgodne w tej kwestii i tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w Wyroku z dnia 6 grudnia 2013 roku Sygn. I ACa 773/13 stwierdził, iż „Z art. 3 ust. 2 u.w.l. a contrario wynika, że art. 13 ust. 1 u.w.l. należy rozumieć w ten sposób, iż wydatki związane z utrzymaniem urządzeń służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali obciążają właścicieli tych lokali. Przeciwstawieniem tego przepisu jest art. 14 pkt 1 u.w.l., z którego wynika, że wspólnotę mieszkaniową obciążają jedynie wydatki na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej.” Warto również przytoczyć Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 roku, Sygn. III CZP 10/08 „Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.”

Wspólnota mieszkaniowa wykonuje swoje obowiązki nałożone na nią przez przepisy prawa, tj. wykonuje ocieplenie budynku, pokrywając koszty tych prac. Pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na montaż klimatyzatora, w mojej opinii nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów demontażu i ponownego montażu tego urządzenia. Prace polegające na demontażu/ponownym montażu urządzenia nie należącego do części wspólnej nieruchomości nie są pracami o charakterze remontowym i nie powinny obciążać wspólnoty mieszkaniowej, tj. właścicieli innych lokali. W podobnej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Szczecinie w Wyroku z dnia 18 czerwca 2008 roku, Sygn. I ACa 119/08.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.