dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Termomodernizacja budynku wspólnoty

Ekspert odpowiada

Termomodernizacja budynku wspólnoty

Wspólnota, do której należy budynek, wykonuje ocieplenie. Kto ponosi koszty demontażu i ponownego montażu klimatyzatora (trzeba wydłużać niektóre przyłącza), który jest prywatna własnością i był montowany kilka lat temu? Dodam, że wspólnota wyraziła zgodę na montaż klimatyzatora. Czy jest to normowane jakimiś przepisami?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przepisach prawa polskiego nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim należy sięgnąć do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. 2015.1892 z dnia 2015.11.18). Tu znajdujemy wszelkie uregulowania dotyczące obowiązków i uprawnień wspólnoty mieszkaniowej oraz właścicieli poszczególnych lokali.

Nie ulega wątpliwości, iż elewacja budynku jest częścią wspólną nieruchomości. Jednocześnie właściciel lokalu zgodnie z art. 12 w/w ustawy ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Właściciel ma prawo zainstalować dodatkowe urządzenia w swoim lokalu, jednakże gdy w jakiś sposób oddziałują one na części nieruchomości wspólnej, powinien on uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej.

„Stosownie do art. 12 ust. 1 u.w.l. właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli (art. 13 ust. 1 u.w.l.). Oznacza to, że właściciel lokalu może korzystać z całej nieruchomości, a nie tylko w części odpowiadającej przynależnemu udziałowi, byleby tylko w zgodzie z powołanymi przepisami.”(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2012 roku, Sygn. V ACa 288/12)

W omawianym pytaniu taka właśnie sytuacja miała miejsce. Biorąc pod uwagę fakt, iż klimatyzator jest urządzeniem służącym wyłącznie potrzebom właściciela konkretnego lokalu mieszkalnego, koniecznym jest uznanie, iż nie zalicza się on do wspólnej części nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Sygn. II OSK 342/10 stwierdził, iż „Urządzenia grzewcze służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych nie wchodzą w skład nieruchomości wspólnej.”

Klimatyzator akurat spełnia odwrotną funkcję, niż wspomniane w w/w wyroku urządzenia grzewcze, jednakże w powyższym przypadku służy tylko i wyłącznie lokatorom konkretnego lokalu.

Art. 13 w/w ustawy nakłada na właściciela lokalu szereg obowiązków, są to m.in. ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, utrzymywać lokalu w należytym stanie, przestrzeganie porządku domowego, uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystanie z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałanie z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Biorąc pod uwagę, iż elewacja należy do części wspólnych nieruchomości, wszelkie konserwacje, naprawy, czy prace polegające na ociepleniu budynku obciążają wspólnotę mieszkaniową. Orzecznictwo cywilne jest również zgodne w tej kwestii i tak Sąd Apelacyjny w Łodzi w Wyroku z dnia 6 grudnia 2013 roku Sygn. I ACa 773/13 stwierdził, iż „Z art. 3 ust. 2 u.w.l. a contrario wynika, że art. 13 ust. 1 u.w.l. należy rozumieć w ten sposób, iż wydatki związane z utrzymaniem urządzeń służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali obciążają właścicieli tych lokali. Przeciwstawieniem tego przepisu jest art. 14 pkt 1 u.w.l., z którego wynika, że wspólnotę mieszkaniową obciążają jedynie wydatki na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej.” Warto również przytoczyć Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 roku, Sygn. III CZP 10/08 „Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.”

Wspólnota mieszkaniowa wykonuje swoje obowiązki nałożone na nią przez przepisy prawa, tj. wykonuje ocieplenie budynku, pokrywając koszty tych prac. Pomimo wcześniejszego wyrażenia zgody na montaż klimatyzatora, w mojej opinii nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów demontażu i ponownego montażu tego urządzenia. Prace polegające na demontażu/ponownym montażu urządzenia nie należącego do części wspólnej nieruchomości nie są pracami o charakterze remontowym i nie powinny obciążać wspólnoty mieszkaniowej, tj. właścicieli innych lokali. W podobnej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Szczecinie w Wyroku z dnia 18 czerwca 2008 roku, Sygn. I ACa 119/08.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.