dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Nowy właściciel działki. Projekt...

Ekspert odpowiada

Nowy właściciel działki. Projekt zamienny czy nowe pozwolenie na budowę?

W sierpniu 2014 zakupiłem działkę, a miesiąc później uzyskałem pozwolenie na budowę (wniosek został złożony jeszcze przez poprzedniego właściciela). Projekt mi się nie podoba i chcę go zamienić na nieco większy ale bez piwnic. Czy wystarczy zrobić projekt zamienny, czy może musze się starać o nowe pozwolenie na budowę

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przede wszystkim w sytuacji gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na wniosek poprzedniego właściciela działki to adresatem tego pozwolenia jest wnioskodawca, a więc poprzedni właściciel. Należało by najpierw zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08), wystąpić do organu, który pozwolenie to wydał, z wnioskiem o przeniesieniu tej decyzji na rzecz innego podmiotu tj. teraźniejszego właściciela nieruchomości. Takie przeniesienie jest możliwe za zgodą osoby na rzecz której decyzja została wydana i pod warunkiem, że teraźniejszy właściciel przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

W przypadku złożenia takiego wniosku i wypełnienia w/w warunków, organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę jest zobowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu.

 

Zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i jest dopuszczalna jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Taka decyzja może być wydana na wniosek, do którego należy dołączyć te same dokumenty co w przypadku procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Są to m.in.

 

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 

W przypadku projektu budowlanego, może to być ten sam projekt co dotychczasowy, jednak konieczne jest naniesienie zmian, które mają nastąpić. Takich zmian dokonuje projektant, zamieszczając w projekcie odpowiednie informacje dotyczące tego odstąpienia.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, należało by rozważyć kwestię szybkości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie której można by było faktycznie rozpocząć prace budowlane. Z uwagi na konieczność przeniesienia pierwszej decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, a dopiero potem uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, można stwierdzić, iż cała procedura potrwa co najmniej dwa razy dłużej niż wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, jednakże obie drogi są dopuszczalne.

 

Data publikacji: 23.05.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

Dobudowa ganku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.