| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Oznaczenia na opakowaniach cementu. Cement portlandzki: jakie ma oznaczenia?

Oznaczenia na opakowaniach cementu. Cement portlandzki: jakie ma oznaczenia?

Cement to podstawowy składnik betonu i ma kluczowe znaczenie dla jakości konstrukcji budowlanych. Cement portlandzki: jakie ma oznaczenia na opakowaniach? Jakie są klasy i rodzaje cementu? Do budowy domu należy unikać niskiej jakości cementu. Jak go sprawdzić? Wystarczy czytać oznaczenia na opakowaniach. Wyjaśniamy, jak rozumieć oznaczenia na opakowaniach cementu.

Cement, podstawowy składnik betonu, czyli jeden z najistotniejszych składników w procesie budowy domu, jest produktem znormalizowanym na poziomie normy europejskiej (EN), co więcej kryteria jego dopuszczenia do obrotu i stosowania są bardzo rygorystyczne. Jedynie ścisła kontrola w trakcie całego procesu produkcji cementu, konfekcjonowania i dystrybucji cementu ma kluczowe znaczenie dla jego właściwości technicznych. Podstawowa wiedza z zakresu oznaczeń na opakowaniach cementu, będących potwierdzeniem spełnienia właściwych norm, daje gwarancję, że otrzymamy bezpieczny produkt budowlany o powtarzalnych właściwościach.

Jakie normy powinien spełniać cement?

Podstawowym przepisem, którym należy się kierować w wyborze materiałów budowlanych jest Ustawa o wyrobach budowlanych (DZU 2004 r. nr 92 poz. 881), która wraz z rozporządzeniami wykonawczymi reguluje kwestie związane z dopuszczeniem cementu do obrotu oraz jego bezpiecznego stosowania. Podstawowym potwierdzeniem jej stosowania jest umieszczenie znaków CE lub B na opakowaniach, czyli workach cementu. W przypadku cementów sprzedawanych luzem, oznakowanie powinno towarzyszyć dokumentacji handlowej. Oznakowanie CE umożliwia wprowadzenie cementu do obrotu na terenie krajów należących do Unii Europejskiej, natomiast znak budowlany B wyłącznie na terenie Polski. Warto znać różne rodzaje cementu i ich zastosowanie, np. do jakich prac powinno się stosować cement portlandzki.

Sprawdź też: warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 2017 r. >>>

Cement portlandzki i inne rodzaje cementu

Wyróżnia się pięć rodzajów cementów powszechnego użytku. Zgodnie z obowiązującymi normami cement opisywany jest za pomocą symboli:

 • CEM I – cement portlandzki;
 • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy;
 • CEM III – cement hutniczy;
 • CEM IV – cement puculanowy;
 • CEM V – cement wieloskładnikowy.

Klasy cementu

W ramach różnych rodzajów cementu wyróżnia się także jego trzy odmiany: A, B, C – zależnie od zawartości składników głównych, innych niż klinkier. Ponadto, z uwagi na znowelizowaną właśnie normę, istnieje kilka klas wytrzymałości cementu: 32,5; 42,5 oraz 52,5 każda z wyróżnikiem R, N lub L. Charakteryzują one dynamikę narastania wytrzymałości wczesnej: R – wysoka, N- normalna, L – niska, tylko dla cementów rodzaju CEM III.

Specjalne właściwości cementu podkreślają zdefiniowane wyróżniki:

 • LH – cement o niskim cieple hydratacji;
 • SR lub HSR – cement odporny na siarczany;
 • NA – cement o niskiej zawartości alkaliów.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Kupujemy cement: oznaczenia na opakowaniach

Obok symbolu CE lub znaku budowlanego B każde opakowanie cementu powinno być oznaczone znakiem Xi, który – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (DzU 202 r. nr 140 poz. 1172) – informuje o zagrożeniu dla zdrowia. Wynika ono bezpośrednio z używania produktu, który jest preparatem niebezpiecznym o działaniu drażniącym. Inne rozporządzenie nakazuje natomiast ograniczenie zawartości chromu (VI) w cemencie do wartości nie większej niż 0,0002%. W związku z czym, każde opakowanie lub dokument handlowy musi zawierać informacje o warunkach i okresie przechowywania, zapewniających zachowanie aktywności składników redukujących zawartość chromu poniżej wymaganego poziomu w okresie udzielonej gwarancji.

Autor: LAFARGE

Przykładowe, prawidłowe oznaczenia na opakowaniach cementu

Cement w workach: symbole i oznaczenia na opakowaniach cementu

Cement workowany
Odczytanie symboli
Zastosowanie
Standard (CEM II/B-M (V-LL) 32,5R / CEM II/B-V 32,5R) – cement uniwersalny. Wszechstronne zastosowanie ogólnobudowlane.
Ekspert (CEM II/B-M (S-V) 42,5 N / CEM II/B-V 42,5 N) – cement o dużej wytrzymałości wczesnej. Betony klas C16-C45, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także fundamenty, posadzki czy prefabrykaty.
Popularny (CEM IV/ B (V) 32,5 R –LH/HSR) – cement powszechnego zastosowania, o podwyższonej urabialności i odporności na działanie środowisk agresywnych. Posadzki i jastrychy, podbudowy pod kostkę brukową, zaprawy murarskie i tynkarskie, , stabilizacja gruntu i podbudowa konstrukcji nośnych, chudy beton, betony dla rolnictwa.

 

Cement workowany

PAMIĘTAJ

Jaki wybrać cement? Kluczowe zasady zakupu cementu

 1. Zawsze kupuj cement oznaczony symbolem CE lub znakiem budowlanym B.
 2. Zwracaj uwagę aby cement, który kupujesz pochodził zawsze od sprawdzonych producentów, tj. cementowni i/lub posiadał znak Pewny Cement.
 3. Unikaj kupowania cementu z Certyfikatem Zgodności wystawionym na zgodność z Aprobatą Techniczną – poszukuj z powołaniem na normę PN-EN 197-1.
 4. Unikaj kupowania cementu bez lub z nieczytelną datą produkcji oraz niejasnymi, nieaktualnymi lub wykluczającymi się oznaczeniami.
 5. Sprawdź termin gwarantowanego utrzymania paramentów cementu.
 6. Pamiętaj, aby kupować cement zgodnie z jego przewidywanym zastosowaniem.

Ściany jednowarstwowe czy ściany z ociepleniem - które są lepsze?

Ściany jednowarstwowe nie wymagają ocieplenia. W pozostałych – ścianach dwuwarstwowych lub...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Dach, elewacja i otoczenie domu z cegłą...

Podpowiadamy, jak zaprojektować i wykonać dach z dachówki ceramicznej, elewację klinkierową i...

Klasy betonu komórkowego. Jak wpływają na dobór...

Obok izolacyjności termicznej, gęstość i wytrzymałość na ściskanie są podstawowymi parametrami...

Kupujemy stal zbrojeniową. Jak wybrać pręty...

Prawie każdy dom jednorodzinny ma przynajmniej kilka elementów wykonanych z betonu zbrojonego...

Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...

W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...

Panele ścienne z betonu komórkowego. Szybki...

Wznoszenie ścian działowych z dużych paneli trwa szybciej niż murowanie ich z cegieł lub pustaków....