| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Zgłoszenie robót budowlanych: kiedy urząd na pewno nie wyrazi zgody na prace budowlane?

Zgłoszenie robót budowlanych: kiedy urząd na pewno nie wyrazi zgody na prace budowlane?

Jeżeli zamierzasz rozpocząć prace budowlane na podstawie zgłoszenia, pamiętaj, że urząd ma 30 dni na to, aby wnieść sprzeciw, czyli nie zgodzić się na planowane przez Ciebie roboty. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz być pewien, że zostanie wydana decyzja o sprzeciwie.

Czym jest zgłoszenie robót budowlanych?

Zgłoszenie robót budowlanych to wyjątek od zasady. Prawo budowlane w art. 28 zawiera ogólną zasadę, że roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od niej określają kolejne przepisy ustawy.

W art. 29 zawarto listę (katalog) nieskomplikowanych pod względem technicznym obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wśród nich jest remont, a także inne roboty budowlane niebędące remontem, ale zwykle tak kwalifikowane przez inwestorów. Są to między innymi: docieplenie budynków o wysokości do 12 m, przebudowa sieci, montaż urządzeń na obiekcie budowlanym, utwardzenie powierzchni działki.

Lista ta ma charakter zamknięty, co oznacza, że wyłącznie wymienione w tym przepisie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę. W art. 30 określono natomiast, które z nich wymagają dokonania zgłoszenia – i jest to większość z nich.

Od strony formalnoprawnej procedura zgłoszenia jest krótsza i prostsza w porównaniu do uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Kiedy sprzeciw do zgłoszenia?

Decyzja o sprzeciwie zostanie wydana (na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego), jeżeli:

  • inwestor złożył zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;
  • budowa lub roboty budowlane objęte zgłoszeniem naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy (na przykład dotyczące warunków technicznych);
  • zgłoszenie dotyczy budowy obiektu tymczasowego niepołączonego trwale z gruntem w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. Organ przyjmujący zgłoszenie może też na podstawie art. 30 ust. 7 nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę – mimo iż obiekt lub roboty budowlane kwalifikują się do zgłoszenia. Taka możliwość jest ograniczona do sytuacji, w których mogłoby wystąpić:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środośrodowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń albo uciążliwości dla terenów sąsiednich;
  • naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
WARTO WIEDZIEĆ

Urząd ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia

Inwestor, który zgłosił zamiar prowadzenia prac remontowych, ale rozpoczął je przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ (czyli przed upływem 30 dni), naraża się na ryzyko, że w tym ustawowym terminie zostanie wniesiony sprzeciw do zgłoszenia. Inwestor zostanie wtedy potraktowany jak sprawca samowoli budowlanej. Może być wówczas wdrożona procedura na podstawie art. 50-51 Prawa budowlanego.

Przeczytaj dodatkowo:
5 idealnych domów dla dużej rodziny. Wybieramy...

Funkcjonalny i przytulny dom dla 5-osobowej rodziny, który zapewni komfortową przestrzeń użytkową...

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Dom Energooszczędny

Tym, którym energooszczędność kojarzy się z nieciekawym domem bez okien, mogą się mile rozczarować....

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...