| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Współczynnik przenikania ciepła. O czym informuje i ile powinien wynosić dla ścian?

Współczynnik przenikania ciepła. O czym informuje i ile powinien wynosić dla ścian?

Odpowiednia izolacyjność cieplna ścian ma ogromny wpływ na koszty ogrzewania domu. Izolacyjność termiczną przegrody określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Jaka wartość współczynnika U jest wymagana i jakie materiały do budowy ścian wybrać, aby były one ciepłe?.

Autor: Xella

Według szacunków straty ciepła przez ściany zewnętrzne mogą wynosić nawet 30% w ogólnym bilansie energetycznym budynku. Wybranie dobrego materiału do ich budowy zmniejszy ucieczkę ciepła.

Inwestorzy planujący budowę domu powinni mieć świadomość, że każda przegroda – ściany, okna, drzwi, stropy, itd. – musi spełniać wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej. Warto zatem sprawdzić, jaki współczynnik U osiągnie się dla poszczególnych przegród domu, w tym dla ścian zewnętrznych.

Co oznacza współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik ten to parametr oznaczony symbolem U, podawany w jednostkach W/(m2.K), który określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Na jego podstawie można określić straty cieplne osobno dla danej przegrody. Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także od charakteru przegrody.

Współczynnik przewodzenia ciepła

Aby wyznaczyć współczynnik U, trzeba znać współczynniki przewodzenia ciepła λ (lambda) dla materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ocieplających, a także grubości warstw wszystkich materiałów murowych, izolacyjnych i wykończeniowych, z których złożona jest przegroda. Przy określaniu wartości współczynnika U uwzględnia się również ewentualne mostki termiczne oraz nieszczelności izolacji - jeśli takie występują, wartość współczynnika wzrasta. Współczynnik przewodzenia ciepła to z kolei parametr oznaczony symbolem λ, podawany w jednostkach W/(m.K), który określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię z materiału o danej grubości, jeśli różnica temperatur między dwiema jego stronami wynosi 1K. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą można uzyskać izolacyjność cieplną. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Współczynnik U w świetle przepisów

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zaostrza wymagania termoizolacyjności budynków. Maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych wynosi aktualnie 0,25 W/(m2.K), wcześniej było to 0,30 W/(m2.K). W rozporządzeniu zapisane są kolejne etapy ograniczania zużycia energii, które nastąpią w latach 2017 i 2021 – wówczas współczynnik U dla ścian wyniesie odpowiednio 0,23 W/(m2.K) oraz 0,20 W/(m2.K).  - Świadomi inwestorzy, którzy teraz planują budowę domu już myślą o przyszłości. Starają się, aby zarówno projekt domu, jak i materiały do jego budowy spełniały wymagania na 2021 rok. To bardzo rozsądne podejście, gdyż dzięki temu za kilka lat ich domy będą mogły funkcjonować na rynku nieruchomości, cały czas spełniając normy określone przepisami – mówi Małgorzata Bartela, Product Manager Ytong, Silka.

WAŻNE

Współczynnik U a wybór materiału na ściany zewnętrzne

Zanim dokonasz wyboru materiałów budowlanych, warto poszukać wśród tych, które mają jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ. W kontekście racjonalnego zarządzania energią należy zwrócić także uwagę na bezwładność termiczną materiału, która jest związana z dłuższym czasem oddawania ciepła przez ściany. Właściwości cieplne zmieniają się przede wszystkim, w zależności od technologii budowy, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej ścian oraz szczelności konstrukcji. Inną bezwładność cieplną będzie miał dom murowany a inną drewniany dom szkieletowy. Inwestor może się oprzeć na informacji producenta o tym czy dany materiał ma wysoką czy niską bezwładność ciepła. Dodatkowo może przyjąć, że ta właściwość materiału zależy od masy – im większa masa materiału budowlanego, tym większa jego bezwładność cieplna.

Inercja cieplna i jednorodność materiałowa

Budynki o niskiej inercji cieplnej szybko nagrzewają się od słońca i szybko wychładzają w nocy. Budynki o wysokiej inercji cieplnej utrzymują bardziej stałą temperaturę, ponieważ magazynują ciepło w ciągu dnia, a oddają je po zachodzie słońca, gdy powietrze ochładza się. W kontekście odpowiedniej termoizolacyjności ściany istotna jest również jej jednorodność, czyli dopasowanie wszystkich elementów do materiału, z którego została wymurowana. Zastosowanie do budowy ścian rozwiązań systemowych od jednego producenta – bloczków, zaprawy, stropów, nadproży, kształtek U pozwoli uzyskać powierzchnię o podobnych parametrach termicznych.

Zawilgocenie ścian fundamentowych. Jak naprawiać hydroizolację fundamentów?

Błędna metoda wykonania hydroizolacji to częsty powód zawilgocenia ścian fundamentowych....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Mostki termiczne na poddaszu użytkowym. Jak...

Analizując straty ciepła w budynkach mieszkalnych, stwierdza się że dach stanowi potencjalnie największą...

Ocieplenie domu pianą natryskową. Właściwa...

Jak prawidłowo ocieplić dom? Przede wszystkim należy wybrać właściwy materiał izolacyjny i fachowych...

Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...

Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...

Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?

W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...

Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu...

Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości....