| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Zielone dachy. Stropodach obsadzony roślinami

Zielone dachy. Stropodach obsadzony roślinami

Zielone dachy płaskie są złożonymi konstrukcjami. Widać ich jednak coraz więcej. Wykonawcy zdobywają doświadczenie w ich budowaniu. Na rynku pojawiają się nowe materiały i rozwiązania systemowe, dzięki którym można na stropodachu sadzić rośliny.

Jest wiele przyczyn rosnącej popularności ogrodów i terenów zielonych urządzanych na dachach. Najważniejszą są czynniki ekonomiczne, czyli wzrastające ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę, a co za tym idzie – chęć ich jak najlepszego wykorzystania. Jednak na szczęście w przypadku zieleni na dachu ekonomia idzie w parze z korzyściami ekologicznymi i estetycznymi. Rozwiązaniom tym sprzyjają też przepisy, które umożliwiają zaliczenie ogrodu na dachu do powierzchni biologicznie czynnej. W wielu wypadkach zapisy planów miejscowych określają procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej (czyli pozwalającej na wegetację roślin) w całkowitej powierzchni działki. Nawet jeżeli takich zapisów nie ma, to w przypadku zabudowy wielorodzinnej Warunki techniczne narzucają konieczność przeznaczenia co najmniej 25% działki na teren biologicznie czynny. Ponieważ przepisy umożliwiają zaliczenie do terenu biologicznie czynnego 50% powierzchni dachów, tarasów i stropodachów z nawierzchnią zieloną (nie mniej jednak niż 10 m2), inwestorzy coraz częściej decydują się na takie rozwiązania.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Korzyści z zielonego dachu

Oprócz lepszego wykorzystania terenów budowlanych takie ogrody przynoszą również wiele innych korzyści. Jedną z nich jest lepsza gospodarka wodą z opadów atmosferycznych. Gwałtowne burze połączone z dużą ilością wody padającej na metr kwadratowy mogą być problemem szczególnie tam, gdzie jest przewaga utwardzonej powierzchni. W ekstremalnych warunkach kanalizacja deszczowa często nie jest w stanie przyjąć jednorazowo takich ilości wody. Dachy zielone spełniają funkcję retencyjną, zatrzymując 50 do 90% wody w zależności od typu dachu. Część wody gromadzonej w podłożu paruje, co z kolei wpływa na lepszy mikroklimat oraz obniżenie temperatury w sąsiedztwie budynku. Cząsteczki pary oczyszczają też atmosferę z kurzu. Ma to znaczenie na terenach wysoko zurbanizowanych. Rośliny na dachu przyczyniają się także do redukcji dwutlenku węgla i produkcji tlenu. Warstwa roślinna chroni też budynek w lecie przed przegrzaniem, a zimą przed przemarzaniem. Nieruchomość z takim ogrodem ma oczywiście większą wartość.

Autor: OPTIGRUEN

Zieleń na dachu powiększa sumę powierzchni biologicznie czynnej

Dach z roślinnością ekstensywną

Najcieńsze i najlżejsze (30-120 kg) są dachy pokrywane specjalnymi matami wegetacyjnymi, które są wcześniej obsadzane roślinami (mchem, rozchodnikami). Przywozi się je na budowę w rolkach i po wstępnym nawodnieniu i ukorzenieniu (co trwa od kilku do kilkunastu miesięcy) tworzą powierzchnię prawie bezobsługową. Ze względu na specyficzny dobór zieleni ma ona dużą zdolność do regeneracji. Wytrzymuje długie okresy przesuszenia oraz mróz. Dachy pokryte takimi matami zalicza się do ekstensywnych. Do tej samej kategorii należy łatwa w konserwacji zieleń z sadzonek na specjalnym podłożu mineralnym o niewielkiej grubości (od 5-15 cm). Taki dach jest cięższy niż wykończony matami. Pokryty 10-centymetrową warstwą zwykłego substratu mineralnego waży 160-230 kg/m2. Dachy z zielenią ekstensywną pełnią bardziej funkcje estetyczne niż użytkowe. Chodzenie po zieleni tego typu nie jest wskazane.

Dach z roślinnością intensywną

Dachy, na których są planowane byliny, krzewy lub miejsca dostępne do użytkowania przez ludzi, powinny mieć znacznie grubsze podłoże – powyżej 15 cm. Nazywane są dachami intensywnymi. Wymagają częstszej pielęgnacji, odchwaszczania i regularnego podlewania. Ważą odpowiednio, nawet do kilkuset kg/m2. Dachy intensywne są też dużo droższe niż ekstensywne służące głównie do dekoracji. Ogrody można zakładać na dachach o dowolnej konstrukcji (drewnianej, żelbetowej, stalowej), jednak musi ona być odpowiednio wytrzymała. Dach zielony waży dużo więcej niż normalny i konstruktor musi to uwzględnić podczas projektowania. Dach pokryty intensywną zielenią nasączony wodą może ważyć nawet 500 kg/m2. Lekkie dachy zielone ważą do 50-60 kg/m2, a najlżejsze układy – 30 kg/m2. Do tego projektant musi jeszcze doliczyć obciążenie użytkowe.

Autor: Andrzej Szandomirski

Dachy pokryte roślinnością ekstensywną nie wymagają wiele pielęgnacji. Najlżejsze ważą kilkadziesiąt kilogramów na 1 m2

Płaski dach odwrócony

Na dachach intensywnych, użytkowych częściej stosuje się układ odwrócony. Wynika to głównie ze względów bezpieczeństwa i troski o szczelność. Jako termoizolację wykorzystuje się tu odporny na wodę polistyren ekstrudowany. W dachach o układzie odwróconym warstwa drenażowa umieszczona nad termoizolacją powinna być wykonana z materiału o wysokiej paroprzepuszczalności, aby wilgoć z termoizolacji mogła swobodnie odparować. Dachy o takim układzie są z punktu widzenia inżynierskiego sporym wyzwaniem. Zdarza się, że przez źle uszczelnione połączenia płyt XPS przedostaje się woda. Może ona zamarznąć i osłabić cały układ. Niektórzy więc doradzają umieszczenie pod termoizolacją dodatkowej warstwy drenującej. Dachu odwróconego nie trzeba od dołu chronić paroizolacją, gdyż funkcję tę pełni warstwa hydroizolacji.

Typowy dach płaski

Z kolei na dachy z zielenią ekstensywną, które z założenia są nieużytkowe, częściej wybiera się układ klasyczny. Do zaizolowania termicznego takiego dachu można użyć nieco tańszych materiałów niż w układzie odwróconym. W układzie klasycznym termoizolacja koniecznie musi być zabezpieczona warstwą paroizolacji przed parą wodną mogącą przeniknąć z wnętrza budynku.

Podłoża

W zależności od rodzaju zieleni mogą mieć grubość od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Substraty mineralno-organiczne do ogrodów na dachach mają odpowiednio dobraną granulację oraz domieszkę związków organicznych – inną do zieleni ekstensywnej, a inną do intensywnej. Dobra przepuszczalność, a jednocześnie zdolność do odpowiedniego magazynowania wody to najważniejsze zadania dobrego podłoża pod rośliny. Przy zazielenieniu intensywnym zdolność do zatrzymywania wody musi być nieco większa niż przy ekstensywnym. Do ogrodów na dachu nie należy stosować zwykłej ziemi ogrodniczej. Jest duże ryzyko, że będzie ona miała niewystarczającą przepuszczalność i na dachu może powstać błoto. Może też szybko zamulić warstwę drenażową. Absolutnie nie wolno również rozkładać na dachu torfu, gdyż może wtedy dojść do samozapłonu podłoża.

Drenaż

Pod warstwą wegetacyjną umieszcza się warstwy filtracyjną oraz drenażową. Do przefiltrowania nadmiaru wody stosuje się rozmaite geowłókniny, a do odprowadzenia jej poza dach, czyli do drenażu, używa się mat drenażowych z tworzyw sztucznych, warstw kruszyw mineralnych, płyt drenażowych, a nawet systemów drenażu liniowego. Warstwy drenażowe mogą być też zrobione z wyprofilowanej wytrzymałej folii. Nie może to być jednak zwykła folia kubełkowa, gdyż pod ciężarem substratu i zieleni łatwo się zniszczy. Nowoczesne materiały do drenażu mają też zdolność do magazynowania wody. W najlżejszych nasadzeniach ekstensywnych z użyciem mat wegetacyjnych bez substratu funkcję retencyjno-filtracyjną spełnia wiele warstw geowłókniny retencyjnej z mikrodrenażem.

Hydroizolacja

W dachach zielonych najlepiej stosować warstwowe systemy hydroizolacji oraz ochrony przed korzeniami. Najczęściej do wykonania hydroizolacji są wybierane papy przeciwkorzenne modyfikowane SBS. Przeważnie są one nasączane chemicznymi środkami korzeniobójczymi. Mogą mieć też wkładki miedziane lub napyloną warstwę miedzi na włókninę poliestrową. Jony miedzi powstrzymują wzrost korzeni i stanowią barierę mechaniczną przed przerastaniem korzeni. Papy z dodatkiem miedzi są droższe niż te ze środkami chemicznymi, dlatego większość dostępnych pap przeciwkorzennych jest nasączana chemikaliami. Najlepiej korzystać z tych materiałów, których próbki przeszły badania potwierdzające ich odporność na przerastanie. Jako hydroizolację na dachach zielonych stosuje się też membrany kauczukowe oraz folie EPDM lub z PCW.

Wykonani

Dach zielony trzeba starannie zbudować, bo jego naprawa wiąże się z wysokimi kosztami usuwania roślin i substratu. Najważniejsza jest szczelna hydroizolacja. Szczelność musi być zachowana do poziomu minimum 20 cm ponad warstwę zieleni, czyli hydroizolację należy wywinąć wysoko na wszystkie pionowe powierzchnie. Przed przykryciem dachu substratem i zielenią trzeba sprawdzić szczelność izolacji. Woda musi swobodnie odpływać z połaci dachu oraz z warstwy drenażowej do wpustów dachowych lub odwodnienia tradycyjnego. Wpustów dachowych nie wolno przykrywać zielenią. Powinny odbierać wodę zarówno z wierzchu dachu, jak i z warstwy drenażowej. Należy regularnie sprawdzać ich stan techniczny oraz je czyścić. Na dach muszą być doprowadzone media – woda oraz energia elektryczna.

Przeczytaj dodatkowo:
Zalety dachówek ceramicznych. Dlaczego warto...

Przedstawiamy 9 najważniejszych zalet dachówek ceramicznych. Dowiedz się, z czego powstają...

Dobrze doświetlony dom z płaskim dachem

Czy nowoczesny dom z płaskim dachem można doświetlić od góry. Oczywiście! Dzięki odpowiednio dobranym...

TREND: szare dachy. Kolory elewacji, które pasują...

Kolor dachu powinien pasować i korespondować z kolorem elewacji domu. Opcji kolorystycznych jest wiele, ale...

Szczelne systemy rynnowe

Aluminium, tworzywo sztuczne a może stal? Sprawdź, na jakie parametry należy zwrócić uwagę, wybierając...

Montaż paneli fotowoltaicznych - sprawdź na co...

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych oraz ich usytuowanie ma duży wpływ na wydajność instalacji i...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT