| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Kominy spalinowe i dymowe. Zasady oraz przepisy dotyczące przewodów kominowych

Kominy spalinowe i dymowe. Zasady oraz przepisy dotyczące przewodów kominowych

Urządzenia grzewcze będą źle pracować albo zaczną się kłopoty z wentylacją, jeśli przewody kominowe zostaną zaprojektowane i zbudowane niezgodnie z przepisami. Przypominamy najwazniejsze zasady dotyczące budowy kominów dymowych, kominów spalinowych, kominów wentylacyjnych.

Rodzaje przewodów kominowych

  • Kominy spalinowe – służą do odprowadzania z kotłów olejowych bądź gazowych spalin o stosunkowo niskiej temperaturze. Muszą być odporne na działanie kwaśnych skroplin, dlatego przeważnie mają wkład – kamionkowy lub ze stali kwasoodpornej, który wymaga obudowy (wyjątkiem są kominy dwuścienne stalowe).
  • Kominy powietrzno-spalinowe – do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Odprowadzają spaliny i zapewniają dopływ świeżego powietrza spoza budynku.
  • Kominy dymowe – są przeznaczone do odprowadzania dymu, nadają się więc do kotłów na paliwa stałe, kominków, kóz i pieców kaflowych. Nie muszą być odporne na działanie kwaśnych skroplin, więc nie wymagają instalowania wewnątrz wkładu.
  • Kominy uniwersalne – odporne na wysoką temperaturę i działanie kwasu – mogą odprowadzać spaliny z kotłów na gaz lub olej oraz dym z urządzeń na paliwo stałe.
  • Kominy wentylacyjne – odprowadzają poza budynek powietrze. Dostaje się ono do ich wnętrz przez wloty umieszczone w ścianach kominowych w odpowiednich pomieszczeniach. Wyloty z kanałów wentylacji grawitacyjnej powinny się znajdować w bocznych ścianach komina (na przestrzał), przy jego zakończeniu.

Materiały do budowy kominów

Powinny być niepalne – można stosować tylko elementy, które przeszły odpowiednie badania i spełniają wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. Obudowę przewodów można też wykonać z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. Przewody muszą być szczelne. Jeśli mają być nimi odprowadzane spaliny mokre (o temperaturze na tyle niskiej, że wykrapla się z nich para wodna), to ich wewnętrzna powierzchnia musi być odporna na działanie kwaśnych skroplin (nie może być murowana).

Wyloty przewodów kominowych

Powinny być wyprowadzone nad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłócaniem ciągu w sposób określony w Polskiej Normie dla kominów murowanych (patrz rysunek na s. 127). Jedynie przewody spalinowe i powietrzno-spalinowe (koncentryczne) do urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania można wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną budynku. Jest to dopuszczalne, pod warunkiem że moc cieplna urządzenia nie przekracza 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych albo 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych. Wyloty tych przewodów muszą się znajdować na wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, o ile w odległości do 8 m nie ma placu zabaw dla dzieci i innych miejsc rekreacyjnych, bo wówczas minimalna wysokość to 2,5 m. Nie mogą być w odległości mniejszej niż 0,5 m od krawędzi otwieranych okien i mogących przysłonić wylot ryzalitów. Wylot każdego przewodu spalinowego i dymowego powinien być oddalony co najmniej o 6 m od koron drzew.

Podłączenie przewodów kominowych

Jeden przewód grawitacyjny może odprowadzać produkty spalania tylko z jednego urządzenia, a wentylacyjny – powietrze z jednego otworu wywiewnego. Przewody zbiorcze można stosować jedynie w przypadku odprowadzania dymu z maksymalnie trzech pieców na paliwa stałe ze szczelnym zamknięciem nieznajdujących się na ostatniej kondygnacji budynku pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia ich przewodów do przewodu zbiorczego co najmniej 1,5 m. Można też wykorzystywać zbiorcze przewody systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego.

Jak powinny biec kominy?

Prowadzenie przewodów kominowych powinno być pionowe. Dopuszcza się jedynie odchylenie od pionu nie więcej niż o 30º na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Efektywna wysokość komina – mierzona od przerywacza ciągu do wylotu ponad dach – nie może być mniejsza niż 4 m dla kotłów o mocy nieprzekraczającej 35 kW. Jeśli moc jest większa, minimalna wysokość komina może wynosić 2 m.

Wymiary przewodów kominowych

Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwa stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wk ładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone do własnego, samodzielnego przewodu dymowego o wymiarach 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m. Minimalne wymiary dla kominków o większym otworze paleniskowym to 0,14 x 0,27 m lub średnica 0,18 m. Dla jeszcze większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek w ymiarów boków 3:2. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2, a minimalną szerokość 0,1 m.

WAŻNE

W co musi być wyposażony komin?

Zgodnie z polskimi normami każdy komin do odprowadzania spalin lub dymu powinien być wyposażony w:

  • otwór wyczystny umieszczony poniżej podłączenia czopucha (poziomego odcinka łączącego komin z urządzeniem grzewczym), ze szczelnym zamknięciem wykonanym z niepalnego materiału. W kominach do kotłów o mocy do 30 kW można zrezygnować z tego otworu, jeśli możliwy jest wygodny dostęp do dna komina przez rozetę podłączeniową;
  • odstojnik kondensatu znajdujący się na samym dole komina, w tak zwanej stopie, wyposażony w przewód do odprowadzenia skroplin;
  • otwory rewizyjne w skośnych częściach komina (jeśli komin jest odchylony od pionu);
  • nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu – w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem (według Polskiej Normy).

Wole oko - jak dobrać proporcje wolego oka i materiały pokryciowe

Wole oko jest zawsze modne, mimo że znacznie zwiększa koszt wykonania dachu. Choć ten ozdobny detal...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Dobrze doświetlony dom z płaskim dachem

Czy nowoczesny dom z płaskim dachem można doświetlić od góry. Oczywiście! Dzięki odpowiednio dobranym...

Naturalne pokrycia dachowe. Strzecha, wióry...

Neutralna barwa strzechy, gontów drewnianych lub wiórów osikowych sprawia, że dach nie...

Dach dwuspadowy - jak wybrać projekt domu ze...

Dach dwuspadowy to doskonała inwestycja. Projekt domu z dachem dwuspadowym nie zaskoczy nas trudnościami i...

Okap dachu. Kiedy można z niego zrezygnować?

Dach z okapem to zdecydowanie najczęściej wybierane rozwiązanie w domach jednorodzinnych. Nie wszyscy nawet...

Stropy prefabrykowane - właściwości i zalety

Stropy prefabrykowane, choć dają wiele możliwości i znacznie przyspieszają przebieg prac na budowie dopiero...

Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...

Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...