Układamy szlichtę, czyli podkład betonowy

2012-10-15 12:47

Szlichtę najlepiej układać ręcznie, po ułożeniu zapewnić równomierne powolne wysychanie - w razie potrzeby nawet zwilżyć podkład. Szczególny przypadek to jastrych na ogrzewanie podłogowe. Piszemy, jak należy taki podkład wykonać i jak potem uruchamiać ogrzewanie. Zapraszamy też do obejrzenia dwóch odcinków serialu MURATORA "Stan surowy bez błędów" na temat wykonywania podkładu podłogowego.

Z czego i jak zrobić podkład betonowy
Autor: Andrzej Szandomirski Układając podkład betonowy musimy wiedzieć, jakie będzie przeznaczenie podłogi - ważne jest na przykład planowane obciążenie

Podkład betonowy - ręcznie czy pompą?

W domu jednorodzinnym powierzchnie podłóg nie są duże, dlatego podkłady podłogowe zwykle układa się ręcznie. Pompę warto zastosować wtedy, gdy podkład ma być ułożony od razu na powierzchni około 200 m². Czas robót można skrócić, zamawiając w betoniarni gotową mieszankę cementową lub betonową. Pracę można jeszcze przyspieszyć, gdy do przygotowywania podkładów układanych na mokro zostanie zastosowane urządzenie o nazwie miksokret. To agregat mieszający zaprawę wyposażony w podajnik, który dostarcza ją w dowolne miejsce w budynku (mieszanka jest tłoczona rurą). Tak układany podkład zaciera się ręcznie lub mechanicznym urządzeniem zwanym helikopterem.

Co po ułożeniu podkładu betonowego

Podczas wiązania podkład nie powinien być narażony na bezpośrednie nasłonecznienie i zbyt wysoką temperaturę. Mogłoby to spowodować jego zbyt szybkie wysychanie i pękanie. Wysychająca za szybko warstwa wierzchnia będzie utrudniać odparowanie wody z głębszych warstw, a to może być przyczyną rozwarstwienia podkładu. W czasie schnięcia wylewki trzeba wentylować pomieszczenia, ale unikać przeciągów.

Tradycyjny podkład cementowy przez siedem dni od położenia powinien być wilgotny. Można go przykryć folią lub zwilżać wodą. Po tym czasie można rozpocząć wietrzenie. Po czterech-sześciu tygodniach podkład powinien wyschnąć. Gdy osiągnie wilgotność 3%, będzie można na nim układać posadzki drewniane. Jastrychy anhydrytowe i wszystkie zaprawy samopoziomujące po ułożeniu trzeba odpowietrzyć. Po wylaniu masy przesuwa się po niej kolczasty wałek, aby usunąć pęcherzyki powietrza, które powstały podczas mieszania zaprawy. Wspomaga to efekt poziomowania i ujednorodnia wylewkę. Czas, po jakim można układać posadzkę, podaje producent. Zależy to od grubości podkładu, warunków jego dojrzewania i rodzaju okładziny. Może wynosić od kilku godzin (cienkie szybkowiążące zaprawy samopoziomujące) do trzech-czterech tygodni (grube jastrychy gipsowe).

Jaka szlichta na ogrzewanie podłogowe

W takim wypadku trzeba stosować zaprawy o zwiększonej elastyczności. W podkładzie występują duże naprężenia spowodowane różnicami temperatury podczas pracy instalacji grzewczej. Jastrychy anhydrytowe mają wystarczającą elastyczność, a do gotowych mieszanek cementowych producenci dodają specjalne włókna i plastyfikatory.

Można też stosować półsuche podkłady betonowe z miksokreta. Całkowita grubość wylewki cementowej to około 6,5 cm (wymagana grubość nad rurami to 45 mm). W wypadku stosowania jastrychów anhydrytowych wylewka może być cieńsza – 4,5-5 cm (jastrych musi przykryć rury grzewcze przynajmniej 25-milimetrową warstwą). Przed ułożeniem jastrychu instalacja powinna zostać napełniona wodą i zamocowana (aby rury nie wypłynęły na powierzchnię).

Jastrychy gipsowe można układać dwuetapowo – pierwszą warstwę do poziomu rur, a drugą docelową. Stopniowe ogrzewanie wylewki (co 5°C na dobę) rozpoczyna się najwcześniej po siedmiu dniach od ułożenia jastrychu gipsowego lub 21 dniach w przypadku podkładu cementowego. Dylatacje w podłogach z ogrzewaniem podłogowym powinny przebiegać przez wszystkie warstwy – od izolacji cieplnej do warstwy wykończeniowej włącznie. Dylatację brzegową układa się wzdłuż wszystkich ścian i słupów.