Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze - jak wypełnić? Co powinien zawierać?

2024-05-08 19:28

Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach programu Czyste powietrze jest konieczny do otrzymania dotacji na termomodernizację domu. Jak wygląda protokół odbioru prac wykonawcy? Czy wystarczy jeden protokół dla wszystkich prac? Kto wypełnia protokół? Wyjaśniamy.

Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze
Autor: Getty Images Jakie dokumenty dotyczące termomodernizacji domu trzeba przygotować, żeby uzyskać dotację w programie Czyste powietrze

Spis treści

 1. Kto wypełnia protokół odbioru robót wykonawcy?
 2. Pamiętaj o datach!
 3. Ile protokołów odbioru prac?
 4. Jak wypełnić protokół odbioru?
 5. Protokół odbioru robót - wzór
 6. Gdy beneficjent jest wykonawcą

Kiedy już zostały przeprowadzone prace zgłoszone do dofinansowania w programie Czyste powietrze i mamy zawartą umowę z odpowiednim oddziałem NFOŚiGW, można wystąpić z wnioskiem o płatność. Jednym z załączników, które należy wtedy przygotować jest protokół odbioru prac wykonawcy. Podpowiadamy, jak odpowiednio go przygotować. To ważne, ponieważ błędy w protokołach zdarzają się często. Ewelina Steczkowska, rzecznik prasowy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Departament Organizacyjno - Prawny NFOŚiGW komentuje:

"Błędów niestety w protokołach jest dużo i są one bardzo różne – w większości związane z brakiem wymaganych elementów/zapisów. Poniżej przykładowe często spotykane:

 • brak zadeklarowanego adresu inwestycji,
 • brak podpisów beneficjenta lub wykonawcy (podpisu/pieczęci),
 • w przypadku montażu kotła na pellet lub zgazowującego drewno często odnotowujemy brak wypełnionych oświadczeń odnośnie kotła na paliwo stałe (druga strona protokołu) lub ww. oświadczenia są wypełnione nieprawidłowo, np. wykonawca deklaruje "nie dotyczy",
 • w przypadku docieplenia przegród budynku brak informacji wskazujących konkretną przegrodę i parametrów zastosowanego ocieplenia (rodzaju materiału),
 • brak deklaracji TAK/NIE w wierszu dotyczącym stolarki okiennej/drzwiowej odnośnie spełnienia WT 2021 oraz potwierdzenia zamontowania stolarki w pomieszczeniach ogrzewanych. Zdarza się, że jest wpisana jedynie powierzchnia stolarki, a kolumna obok pozostaje pusta".

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak wypełniać protokół odbioru robót znajdują się w „Instrukcji do WoP w PP Czyste Powietrze” w rozdziale „Szczegółowy opis wymaganych załączników”. W opisie pól E.12-E.17 można znaleźć wymogi dotyczące protokołów odbioru dla poszczególnych prac. 

Kto wypełnia protokół odbioru robót wykonawcy?

Podobnie jak wniosek o płatność protokół odbioru robót wypełnia beneficjent programu. Protokół powinien być podpisany przez obie strony: beneficjenta, czyli inwestora, oraz wykonawcę.

UWAGA!

Pamiętaj o datach!

Żeby uniknąć odrzucenia wniosku lub konieczności poprawiania protokołu, trzeba zwrócić uwagę na daty. Ta na protokole odbioru prac wykonawcy musi być wcześniejsza lub dokładnie ta sama, co data wystawienia faktury od danego wykonawcy. Nie może być odwrotnie.

Ile protokołów odbioru prac?

Zależnie od skomplikowania robót, które mają być dofinansowane, liczba protokołów może się różnić. Obowiązuje zasada, że dla każdego wykonawcy należy przygotować osobny protokół odbioru robót. Więc jeśli 1 firma instalacyjna zdemontowała kocioł i zainstalowała nowe źródło ciepła wraz z konieczną modernizacją instalacji, wystarczy 1 protokół. Ale gdy termomodernizacja była bardziej rozległa i w naszym domu pracowało więcej firm, dla każdego wykonawcy należy przygotować osobny protokół odbioru prac.

Jak wypełnić protokół odbioru?

Protokół odbioru robót wykonawcy to dokument składający się z 4 stron. Jest on przygotowany tak, żeby mógł być wykorzystany w przypadku każdej termomodernizacji. Na pierwszej stronie należy podać dane dotyczące inwestycji, np. numer umowy, adres budynku, dane wykonawcy, termin przeprowadzenia prac, dane beneficjenta.

Następnie należy wskazać zakres przeprowadzonych prac. We wniosku są rubryki odnoszące się do całego możliwego zakresu robót dofinansowywanych w programie. Wypełniamy tylko pola wskazujące prace, które zostały u nas przeprowadzone, np. demontaż źródła ciepła i instalacja nowego kotła albo ocieplenie przegród zewnętrznych. Należy podać więcej szczegółów dotyczących inwestycji, np. dane kotła, rodzaj materiału termoizolacyjnego i powierzchnię ocieplenia. Na koniec wykonawca i beneficjent potwierdzają prawidłowość wykonania robót, przekazanie dokumentacji itp., co należ potwierdzić podpisem. W polach odnoszących się do prac, których nie przeprowadzaliśmy, wpisujemy “Nie dotyczy”.

Protokół odbioru robót - wzór

Protokół odbioru robót wykonawcy WZÓR

Gdy beneficjent jest wykonawcą

Istnieje możliwość, że beneficjent programu jest instalatorem, posiada kwalifikacje do montażu urządzeń grzewczych i samodzielnie zrobił to w swoim domu. Wtedy wskazuje siebie jako wykonawcę, podpisuje oświadczenie, że ma uprawienia i odpowiednio to dokumentuje.

Pozostałe podkategorie