Wybieramy projekt stajni - stajnia drewniana lub murowana

2021-08-26 15:31
Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S14S - Stajnia dla 6 koni, arch. Ewa Dziewiątkowska

Jeździectwo jest popularnym sportem, więc wielu inwestorów chce zbudować stajnię dla koni. Zobacz projekty stajni z Kolekcji Muratora z 2-10 boksami dla koni.

Stajnia, czyli budynek z boksami dla koni, to budynek inwentarski przeznaczony do utrzymania koni. W prawie budowlanym nie ma definicji budynku inwentarskiego, są za to budynki gospodarcze. Ze względu na sposób utrzymania koni istnieje podział na stajnie: stanowiskowe, boksowe i biegalnie. Niektóre konie można utrzymywać w stajniach otwartych. Dzisiejsze stajnie często pełnią funkcje nie tylko budynków inwentarskich. Dzięki pomieszczeniom socjalno-rekreacyjnym mogą być również obiektami do organizacji niewielkich imprez dla miłośników koni.

 • Budowa dużej stajni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

W przypadku budynków parterowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 zakres formalności zależy od lokalizacji, charakteru i wielkości działki, na której ma być zbudowana stajnia.

 • Stajnia wymaga zgłoszenia budowy

Zgodnie z prawem budowlanym (art.29 ust.1) wolno stojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna ich liczba na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni - wymagają zgłoszenia.

 • Budowa stajni nie wymaga żadnych formalności

Zgodnie z art.29 ust.2 prawa budowlanego obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej – parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m nie wymagają żadnych formalności.

Istnieją różnice interpretacyjne co do pojęcia zabudowy siedliskowej i zagrodowej, budynku gospodarczego i budynku inwentarskiego, do którego zaliczana jest stajnia, dlatego wiele spraw związanych z budową lub użytkowaniem stajni znalazło ostateczne rozstrzygnięcie w sądzie. Przed podjęciem kroków związanych z budową stajni dobrze jest skonsultować się w miejscowym organie samorządowym wydającym pozwolenia na budowę.

Galeria: projekty budynków rolniczych - stajnie, stodoły, chlewnie

Kotka pracownikiem stajni

Projekt stajni: boksy dla koni

Jeśli w stajni mają być boksy dla koni, taki budynek dzieli się zazwyczaj na dwie boczne części z boksami i centralny korytarz. Przy małej liczbie koni boksy umieszcza się w jednym rzędzie. Największą korzyścią wynikającą z takiego sposobu utrzymania koni jest zapewnienie zwierzętom dostatecznej ilości ruchu i przestrzeni. Boksy powinny być tak skonstruowane i umieszczone, by konie mogły się wzajemnie obserwować i dotykać – podtrzymywać nieustanny kontakt z sąsiadami. W systemie boksowym można wyróżnić dwie formy utrzymywania koni. Mogą to być boksy dla koni zewnętrzne z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz stajni bądź wewnętrzne z wyjściem na wewnętrzny korytarz. Najbardziej uniwersalny wymiar boksu to 3x4 m. Zmieści się w nim swobodnie nawet bardzo duży koń, a także klacz ze źrebięciem czy nawet dwa małe kuce. Wysokość boksu powinna być taka, by wspięcie się konia na tylnych kończynach nie powodowało niebezpieczeństwa urazu jego głowy.

 • Ściany w boksie dla konia

Jedną ścianę boksu dla konia stanowi zwykle zewnętrzna ściana stajni. Powinna ona być trwała i łatwa w czyszczeniu. Dobrym rozwiązaniem jest wyłożenie jej gresem do wysokości około metra – jest wówczas łatwiejsza do umycia niż ściana malowana lub nieotynkowana. Pozostałe części boksu to dwie przegrody i ściana frontowa z drzwiami. Każda przegroda składa się z części pełnej i ażurowej.

 • Podłoga w boksie dla konia

Posadzka w boksie dla konia musi być wytrzymała i odporna na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. Dodatkowo powinna być jak najłatwiejsza w czyszczeniu i nieśliska. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska musi być wykonana z materiału zapobiegającego przesiąkaniu wody. Najczęściej stosuje się posadzki ze szczelnego betonu. Korzystnym rozwiązaniem jest umieszczenie pod nimi membrany zabezpieczającej przed przenikaniem wody do ziemi. Należy pamiętać, iż posadzka w stajni ma byćtrwała, pozbawiona dziur i zagłębień. Posadzki betonowe mogą być żłobkowane lub specjalnie profilowane, tak by ułatwiały odpływwody ściekowej. Posadzka z kostki dębowej jest luksusem i jak każdy luksus – słono kosztuje.

 • Drzwi do boksu dla konia

Drzwi do boksu powinny zapewniać koniom wystarczającą ilość miejsca przy wchodzeniu do boksu i wychodzeniu z niego. Powinnymieć wysokość 2-2,5 m i szerokość nie mniejszą niż 1,2 m. Drzwi mogą być otwierane na zewnątrz boksu lub przesuwane po jego zewnętrznej, nieblokującej się wówczas w ściółce stronie. Korzystnym rozwiązaniem jest podzielenie drzwi na dwie części w taki sposób, by górna mogła być otwierana niezależnie od dolnej i tym samym umożliwiała koniom obserwowanie otoczenia. Przy zastosowaniu drzwi bez kratownicy zwierzęta mogą wyglądać na korytarz. Konstrukcja drzwi musi być bardzo sztywna. Drzwi bez części ażurowej najlepiej zastosować w boksach dla klaczy bądź źrebiąt. Ponadto drzwi ze względów bezpieczeństwa muszą mieć solidne zamknięcie (można je nawet zaopatrzyć w dwa zamki) i odpowiednie wzmocnienie, w przeciwnym bowiem razie koń mógłby wybić deski, kopiąc lub napierając przodem.

 • Okna w stajni

W systemie boksowym okna powinny być rozmieszczone po jednym w każdym boksie - pozwoli to na równomierne doświetlenie całej stajni.

Jaki wybrać projekt stajni

Przedstawiamy wybrane z Kolekcji Muratora projekty stajni – małe i większe, obejmujące od 2 do 10 boksów dla koni. Stajnia może być budynkiem przeznaczonym wyłącznie do utrzymania koni, czyli składającym się z określonej liczby boksów. Przed wejściem do boksów zwykle jest część zadaszona, pod którą można rozsiodłać i oporządzić konie przed umieszczeniem ich w boksach. Przedstawiamy dwie takie stajnie – dla 3 lub 6 koni.

Zdecydowanie wygodniej jest, gdy w stajni znajdują się dodatkowe pomieszczenia stanowiące jej zaplecze – przeznaczone na paszę dla koni, do przechowywania siodeł, uprzęży i innych akcesoriów, a nawet do mycia koni. Stajnia może być także zaopatrzona w garaż, a w gospodarstwie rolnym - garaż dla ciągnika lub innych maszyn. Dobrze jest, gdy duża stajnia, którą można zbudować w ośrodku jeździeckim lub gospodarstwie przyjmującym gości na jazdę konną, obejmuje również część przeznaczoną dla ludzi – pokoje gościnne, pokoje do wspólnego spędzania czasu np. przy kominku, umywalnie, sanitariaty. Przedstawiamy 4 takie projekty stajni.

Budynek stajni może być wzniesiony w technologii murowej lub szkieletowej. Jeśli ma być wykorzystywany tylko sezonowo, nie wymaga ocieplenia. Rozbudowane stajnie, zwłaszcza z pomieszczeniami dla ludzi, są ocieplane i mają kotłownię na urządzenia grzewcze.

S09a - Stajnia dla 2 koni, z częścią mieszkalną

Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S09a - Stajnia dla 2 koni, z częścią mieszkalną, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt >>>

Autor arch. Ewa Dziewiątkowska

 • Liczba boksów 2
 • Powierzchnia netto 192,1 m2
 • Wymiary budynku 17,9 x 6,8 m
 • Powierzchnia zabudowy 121,1 m2
 • Kubatura (brutto) 690,4 m3
Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S09a - Stajnia dla 2 koni, z częścią mieszkalną, rzut parteru, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt>>>

Stajnia murowana z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczona. Obiekt przeznaczony do sezonowego utrzymania dwóch koni. Boksy znajdują się z jednej strony budynku. Przed nimi jest zadaszona wiata. Z drugiej strony umieszczono garaż na 2 samochody. Wrota do tych pomieszczeń są zaprojektowane jako drewniane dwudzielne. W części centralnej stajni umieszczono pomieszczenie do przechowywania paszy, siodlarnię oraz schody na poddasze.

Na poddaszu zaplanowano 2 pokoje gościnne z łazienką i aneksem kuchennym. Dostarczanie ściółki, zadawanie paszy oraz usuwanie obornika może odbywać się korytarzem usytuowanym wzdłuż obiektu.

Zobacz szczegóły projektu stajni: S09 >>>

SC01S - Stajnia dla 3 koni

Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt SC01S - Stajnia dla 3 koni inż. Ryszard Fabrowski Link: Zobacz projekt>>>

Autor inż. Ryszard Fabrowski

 • Liczba boksów 3
 • Powierzchnia netto 81,3 m2
 • Wymiary budynku 13,0 x 7,0 m
 • Powierzchnia zabudowy 91,0 m2
 • Kubatura (brutto) 269,1 m3
Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt SC01S - Stajnia dla 3 koni, rzut, inż. Ryszard Fabrowski Link: Zobacz projekt>>>

Stajnia w konstrukcji drewnianej. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt przeznaczony do sezonowego utrzymania trzech koni. Każdy boks jest wyposażony w okno. Przed boksami jest zadaszona wiata, która pozwala w razie niepogody spokojnie oporządzić konia.

Projekt stajni zakłada zlokalizowanie siodlarni i paszarni poza budynkiem, w pobliskim obiekcie znajdującym się na terenie zagrody. Dostarczanie ściółki, zadawanie paszy oraz usuwanie obornika – przez wrota boksów.

Zobacz szczegóły projektu stajni: SC01S >>>

SC14 - Stajnia dla 4 koni

Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt SC14 - Stajnia dla 4 koni, inż. Ryszard Fabrowski Link: Zobacz projekt>>>

Autor inż. Ryszard Fabrowski

 • Liczba boksów 4
 • Powierzchnia netto 123,2 m2
 • Wymiary budynku 21,1 x 6,7 m
 • Powierzchnia zabudowy 141,3 m2
 • Kubatura (brutto) 692,1 m3
Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt SC14 - Stajnia dla 4 koni, rzut, inż. Ryszard Fabrowski Link: Zobacz projekt>>>

Stajnia murowana. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, przeznaczony do utrzymania czterech koni. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,30 m. Zaprojektowano strop drewniany. Dostarczanie ściółki, zadawanie paszy oraz usuwanie obornika - przez wrota boksów. W stajni, oprócz boksów, zaprojektowano również garaż na 1 samochód oraz 2 pomieszczenia gospodarcze, każde z osobnym wejściem, które można przeznaczyć na magazyn paszy oraz siodlarnię.

Zobacz projekt stajni: SC14 >>>

Projekt stajni SC14 dla czterech koni jest dostępny również w wariancie SC14a - ze stropem gęstożebrowym, przez co powstanie w nim poddasze gospodarcze, które można wykorzystać do przechowywania na przykład siana i innych pasz dla koni. W razie potrzeby przestrzeń tę można zaaranżować inaczej.

Zobacz projekt stajni z poddaszem gospodarczym: SC14a >>>

S04 - Stajnia dla 6 koni

Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S04 - Stajnia dla 6 koni, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt>>>

Autor arch. Ewa Dziewiątkowska

 • Liczba boksów 6
 • Powierzchnia netto 167,6 m2
 • Wymiary budynku 16,5 x 12,2 m
 • Powierzchnia zabudowy 200,2 m2
 • Kubatura (brutto) 967,9 m3
Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S04 - Stajnia dla 6 koni, rzut, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt>>>

Stajnia murowana, parterowa, niepodpiwniczona. Ściany z betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianu. Stajnia jest przeznaczony do całorocznego utrzymania sześciu koni. Dostarczanie ściółki, zadawanie paszy oraz usuwanie obornika może odbywać się przejezdnym korytarzem usytuowanym wzdłuż obiektu. W budynku stajni przewidziano także pomieszczenia dodatkowe: siodlarnię, paszarnię, niewielką łazienkę oraz jednostanowiskowy garaż.

Zobacz szczegóły projektu stajni: S04 >>>

S14S - Stajnia dla 6 koni

Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S14S - Stajnia dla 6 koni, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt>>>

Autor arch. Ewa Dziewiątkowska

 • Liczba boksów 6
 • Powierzchnia netto 118,6 m2
 • Wymiary budynku 20,0 x 6,4 m
 • Powierzchnia zabudowy 131,1 m2
 • Kubatura (brutto) 377,1 m3
Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S14S - Stajnia dla 6 koni, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt>>>

Stajnia drewniana, parterowa, niepodpiwniczona. Ściany zewnętrzne zaprojektowano tak, żeby wyeksponować konstrukcję drewnianego szkieletu. W ten sposób budynek nawiązuje do tradycyjnych budynków inwentarskich. Wypełnienie ścian stanowi wełna mineralna. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,04-3,86 cm.

Przeczytaj też:

Budynek gospodarczy: projekt, budowa, formalności >>>

Stajnia przeznaczona do sezonowego utrzymania sześciu koni. Boksy przechodnie są zamykane wrotami drewnianymi dwudzielnymi od frontu i od tyłu. Projekt zakłada zlokalizowanie siodlarni i paszarni poza budynkiem stajni, w pobliskim obiekcie znajdującym się na terenie zagrody. Dostarczanie ściółki, zadawanie paszy oraz usuwanie obornika - przez wrota boksów.

Zobacz szczegóły projektu stajni: S14S >>>

S16 - Stajnia dla 10 koni z częścią mieszkalną

Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S16 - Stajnia dla 10 koni z częścią mieszkalną, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt>>>

Autor arch. Ewa Dziewiątkowska

 • Liczba boksów 10
 • Powierzchnia netto 577,2 m2
 • Wymiary budynku 26,1 x 17,9 m
 • Powierzchnia zabudowy 364,2 m2
 • Kubatura (brutto) 2 462,1 m3
Projekt stajni
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt S16 - Stajnia dla 10 koni z częścią mieszkalną, rzut parteru, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz projekt>>>

Budynek stajni murowany, z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony. Ściany z betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianu. Duża stajnia przeznaczona do całorocznego utrzymania dziesięciu koni. Dostarczenie ściółki i paszy oraz usuwanie obornika – przejezdnym korytarzem usytuowanym wzdłuż obiektu.

Oprócz boksów dla koni na parterze znajduje się paszarnia, siodlarnia i myjka dla koni oraz pomieszczenie gospodarcze - kotłownia. W centralnej części w ryzalicie umieszczono salę kominkową, w której można miło spędzać wieczory, gawędząc o dniach w siodle.

Na poddaszu stajni zaprojektowano dodatkowo 6 pokoi (1–3 osobowych) z łazienkami oraz kuchnię i pomieszczenia gospodarcze. Tak więc budynek może być wykorzystany np. w gospodarstwie agroturystycznym oferującym gościom jazdę konną.

Zobacz szczegóły projektu stajni: S16 >>>

Źródło: "Systemy utrzymania koni" J. Łojek Jacek, A. Wasiak, Poradnik Rolnika, 2008 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE