Jak sprawdzić wymiary działki – ewidencja gruntów, geoportale i inne serwisy internetowe

2021-12-14 12:00
wymiar działki
Autor: Geoportal Obecnie funkcjonuje wiele serwisów i baz danych, w których można sprawdzić informacje dotyczące nieruchomości. Najważniejszy z nich to Geoportal

Szukasz działki, bo chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jak można sprawdzić wymiary działki.

Szukając nieruchomości w celu zbudowania domu, zwracamy uwagę na wielkość działki. Każdy ma swoje wyobrażenie, na jak dużej powierzchni chciałby żyć. Jednym wystarczy działka przy szeregówce mająca 150-300 m2. Inni wolą nieco większą przestrzeń na dom i ogród, np. 600-700 m2. Standardową wielkością działek budowlanych na wielu terenach jest 1000 m2. Znajdziemy też tereny, na których działki mają typowo 2500-3000 m2. Kupując nieruchomość wyciętą z większej parceli, możemy poprosić geodetę o wydzielenie działki zgodnej z naszymi upodobaniami, ale też miejscowym prawem dotyczącym podziału gruntów. Bywa, że oglądając teren, mówimy właścicielowi lub geodecie, że chcemy kupić kawałek ziemi sięgający np. od drogi do drzewa lub kamienia będącego w określonym miejscu. Jak sprawdzić wymiary działki, która nas interesuje?

Jak sprawdzić wymiary działki
Autor: Geoportal 360 Piaseczno Widok ekranu Geoportalu 360 Piaseczno z pomiarem odległości

Spis treści

  1. Dlaczego ważne są wymiary działki
  2. Jak sprawdzić wymiary działki w wydziale geodezji
  3. Jak sprawdzić wymiary działki w internecie
  4. Jak sprawdzić wymiary działki na geoportalu
  5. Jak kiedyś mierzono działki

Dlaczego ważne są wymiary działki

Od wielkości nieruchomości zależy, jaki dom będzie można na niej zbudować. Bywa, że działka ma dużą powierzchnię, ale niezbyt korzystny kształt, co zdecydowanie ogranicza swobodę w sytuowaniu budynku. Trzeba pamiętać, że podstawowy wymóg zawarty w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie to zachowanie minimalnej odległości od granicy działki. Wynosi ona 4 m w przypadku ściany z oknami lub 3 m, gdy ściana jest ślepa. Czasem na działce chcemy postawić osobny garaż i/lub budynek gospodarczy. One też muszą być odpowiednio usytuowane.

W przypadku mniejszych działek ważne mogą być również wskaźniki zabudowy, które są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo zostaną zdefiniowane w decyzji o warunkach zabudowy. Jednymi z nich są intensywność zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna, które wskazują, jaki procent działki może zostać zabudowany, a jaki powinien zostać w postaci ogrodu, nawierzchni zielonej, oczka wodnego itp.

Przeczyta też: Ważne odległości od granicy działki

Sprawdzając wymiary działki niezwykle ważna może być wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy, np. w odległości 6, 8 albo 10 m od drogi. W przypadku niezbyt głębokiej parceli może się okazać, że planowany budynek musiałby być bardzo wąski.

Jak sprawdzić wymiary działki w wydziale geodezji

Jeśli działka jest już wydzielona, można sprawdzić jej wymiary w wydziale geodezji miejscowego urzędu. W tym celu trzeba się tam udać i podać numer ewidencyjny działki. Jeśli zależy nam na oficjalnym dokumencie, można zamówić w urzędzie wypis i wyrys z rejestru gruntów. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale geodezji. Niestety, wypis i wyrys z ewidencji gruntów może uzyskać właściciel, władający albo ktoś mający interes prawny w tym, żeby zdobyć zawarte tam informacje. To, że jest się zainteresowanym kupnem danej działki, nie stanowi interesu prawnego. Dlatego jeśli chcielibyśmy uzyskać te oficjalne dokumenty, najlepiej poprosić o ich zamówienie osobę, która posiada interesującą nas parcelę lub nią włada.

Przeczytaj też: Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?

W odpowiedzi otrzymamy wypis z rejestru gruntów, w którym będzie określona wielkość działki oraz klasyfikacja gruntu, która będzie wskazówką do uzyskania dalszych informacji, co można zbudować na działce. Do wypisu będzie dołączony wyrys z geodezyjnej mapy ewidencyjnej pokazujący położenie i kształt działki oraz jej najbliższe sąsiedztwo.

Jak sprawdzić wymiary działki
Autor: C-geo Wiki Mapka z wyrysem działki

Jak sprawdzić wymiary działki w internecie

Obecnie w internecie można znaleźć wiele serwisów, w których są przedstawione mapy kraju z podziałem na pojedyncze działki. W takich serwisach można odnaleźć lokalizację działki i sprawdzić jej wymiary, stosując kolejne przybliżenia. Jeśli wprowadzimy numer obrębu geodezyjnego i będziemy go bliżej przeszukiwać, też dojdziemy do interesującej nas lokalizacji. Jeśli znamy numer ewidencyjny działki i numer obrębu, wystarczy wpisać je w pole wyszukiwania danego serwisu i na mapie wyświetli się poszukiwana nieruchomość.

Najważniejszym serwisem, gdzie możemy sprawdzić wymiary działki jest oficjalny portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – geoportal.gov.pl. Jest on bezpłatny. Na podstawie Geoportalu działają jego pochodne - serwisy Geoportal 2, Geoportal 360. Geoportale są również opracowane lokalnie dla wielu miast, województw lub powiatów.

Przeczytaj też: Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana

Są również portale geograficzne, np. Ongeo.pl, które udostępniają informacje o działkach, ich wielkości, przeznaczeniu, nasłonecznieniu, zagrożeniu powodziowym, a nawet o księgach wieczystych itp., z tym że niektóre informacje mogą być odpłatne. Są to serwisy opracowane z myślą o zaopatrywaniu w tego typu dane przedsiębiorstw geodezyjnych, firm zajmujących się gospodarką nieruchomościami, biur handlu nieruchomościami, biur projektowych, jednostek samorządowych itp.

Jak sprawdzić wymiary działki na geoportalu

Dla potrzeb prywatnych, chcąc sprawdzić wymiary działki, najlepiej skorzystać z Geoportalu.

Poruszając się w zakładce Ewidencja gruntów i budynków, można znaleźć konkretną działkę na kilka sposobów:

  • znając położenie parceli, można przybliżyć i powiększyć mapę, żeby ją zobaczyć,
  • wprowadzić w zakładce Wyszukiwanie działek numer ewidencyjny nieruchomości,
  • w zakładce Wyszukiwanie adresów wpisać dokładny adres działki: nazwę miejscowości, ulicę i numer domu,
  • w zakładce Wyszukiwanie na podstawie współrzędnych można podać dane uzyskane z GPS, które są w telefonie lub nawigacji.

W Geoportalu można nawet wyszukiwać działki po nietypowych danych, np. słupkach kilometrowych drogi, numerach przejazdów kolejowych lub obiektach fizjograficznych, np. szaniec napoleoński, grodzisko, znajdujących się w sąsiedztwie.

Przeczytaj też: Ile to arów? 1 ar ile to m2 - kalkulator powierzchni

Jeśli znaleźliśmy interesującą nas działkę, w zakładce Analizy można dokonać jej pomiarów, zarówno odległości, jak i powierzchni. Klikając w dowolny punkt na mapie, uruchamia się linijka, za pomocą której można zmierzyć dowolne odległości na mapie, nie tylko określić wymiary działki, ale również np. jak daleko jest od działki do drogi publicznej albo najbliższej szkoły.

Jak sprawdzić wymiary działki
Autor: Geoportal.gov.pl Widok ekranu Geoportalu z pomiarem odległosci
Warto wiedzieć

Jak kiedyś mierzono działki

Współcześni geodeci muszą czasem korygować zaznaczone w gruncie granice albo położenie wygrodzonych przed laty działek. I nie są to konsekwencje złej woli właściciela którejś z nieruchomości, który np. przełożył w inne miejsce palik lub przesunął kamień graniczny. Kiedyś wydzielano parcele, stosując najprostsze miary, np. krok mężczyzny. Przyjmuje się, że wynosi on 75 cm. I teraz można niezbyt wielką działkę tak z grubsza wymierzyć. Jeśli zatrudniano mierniczego, dokonywał on pomiarów za pomocą dostępnych wtedy narzędzi i jednostek miar. Narzędzia te nie były tak precyzyjne jak współczesne. Ponadto na różnych obszarach kraju stosowano odmienne jednostki miary, podczas przeliczania których mogło dochodzić do nieścisłości. W dokumentacji nie porównywano zapisów, więc bywa, że istnieją rozbieżności. Dochodzi wtedy do nieprzyjemnej i zajmującej sporo czasu procedury wyznaczenia na nowo (wznowienie) granic działek.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.