Ustawa śmieciowa 2017. Jakie zmiany w przepisach czekają nas po 1 lipca 2017 roku?

2017-07-04 16:34
Zmiany w ustawie śmieciowej
Autor: PHOTOS.COM Projekt nowelizacji ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o własności lokali trafi do pierwszego czytania w Sejmie

Zmiany do ustawy śmieciowej weszły w życie 1 lipca 2017 roku. Co zmieni się w dotychczasowych przepisach dotyczących segregacji śmieci? Czy usprawni to system segregacji odpadów w Polsce? Ile czasu mają gminy i ich mieszkańcy na przestawienie się na nowe zasady?

Zmiana ustawy śmieciowej w 2017 roku

Od 2013 roku na mocy ustawy śmieciowej ustawodawca wprowadził obowiązek segregacji śmieci. Pomimo 4-letniego obowiązywania przepisów, wielu z nas jeszcze nie zdążyło się przyzwyczaić do segregacji odpadów. Na niektórych nawet nie ciążył taki obowiązek, gdyż część polskich gmin, dała mieszkańcom wybór, czy chcą segregować śmieci, czy nie. W przypadku braku segregacji, gminy nakładały na tych mieszkańców wyższe stawki za wywóz śmieci.

Większość polskich gmin poparła segregację, jednakże do tej pory nie było jednolitych przepisów określających jak ta segregacja ma wyglądać na terenie całego kraju. Część z gmin wymagała aby odpady dzielić jedynie na frakcję suchą i mokrą, część narzucała obowiązek segregacji na co najmniej 3 frakcje, a jeszcze inne gminy przewidziały aż do 6 pojemników. Ponadto kolory kontenerów były różne, często dochodziło do pomyłek. Często też mieszkańcy widząc iż odpady z kilku pojemników trafiają do jednej, wspólnej śmieciarki nie wywiązywali się z obowiązku segregacji.

W związku z dyrektywami unijnymi, które nakładają na Polskę obowiązek dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych, od 1 lipca 2017 roku weszły w życie zmiany do ustawy śmieciowej - rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Segregacja śmieci według nowej ustawy śmieciowej

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady segregacji odpadów jednolite na terenie całego kraju. Zgodnie z tymi przepisami wszyscy będziemy zobowiązani do segregacji śmieci na cztery frakcje:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

Dodatkowo rozporządzenie zobowiązuje gminy do przygotowania i wprowadzenia nowych pojemników na odpady. Na terenie całego kraju kolorystyka pojemników będzie już jednolita i tak:
1) kontener niebieski z napisem papier;
2) kontener zielony z napisem szkło;
3) kontener żółty z napisem metale i tworzywa sztuczne;
4) kontener brązowy z napisem bio.

W zakresie punktu drugiego ustawodawca pozwolił gminom zadecydować, czy szkło kolorowe będzie zbierane razem ze szkłem bezbarwnym. Jeśli gmina zdecyduje o podziale szkła bezbarwnego od kolorowego, to będzie musiała przygotować jeszcze jeden pojemnik, koloru białego z napisem szkło bezbarwne.

Ustawa śmieciowa dopuszcza również, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników, w przypadku gdy całe kolorowe pojemniki, obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym.

Taka segregacja pozwoli Polsce osiągnąć wysoki poziom recyklingu. Przepisy unijne wymagają, aby Polska w 2020 roku uzyskała co najmniej 50 % poziom recyklingu.

Jakie będą następstwa zmiany ustawy śmieciowej?

Od 1 lipca 2017 powinna ruszyć w Polsce wymiana kontenerów na śmieci, jednakże zgodnie z przepisami, samorządy muszą obowiązek ten wypełnić do 30 czerwca 2022 roku. Do tego czasu dopuszczalne będzie wykorzystywanie pojemników dotychczasowych, pod warunkiem, iż znajdą się na nich właściwe oznaczenia/ naklejki dotyczące rodzaju zbieranego surowca. Na właściwe oznakowanie kontenerów gmina będzie miała 6 miesięcy, tj. do końca 2017 roku.

Przepisy ustawy śmieciowej określają również czteroletni okres przejściowy dotyczący umów z właściwymi firmami na wywóz śmieci. Jeśli umowy określają wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z nowym rozporządzeniem, będą obowiązywały przez czas na jaki zostały zawarte, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku.

Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( DZ. U. 2016.1987 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ. U. 2016.250 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. ( DZ. U. 2017.19 z dnia 4 stycznia 2017 roku )

MURATOR.TV: Segregacja odpadów. Mit jednej śmieciarki

Segregacja odpadów. Mit jednej Śmieciarki
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE