Kiedy za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel nieruchomości, a kiedy gmina? A co z odśnieżaniem dachu?

2021-01-15 13:22
odśnieżanie
Autor: archiwum muratordom

Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Dowiedz się też, kto odpowiada za odśnieżanie dachu.

Ośnieżanie chodnika to obowiązek, który wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach.

Kiedy chodnik odśnieża właściciel nieruchomości?

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Kiedy właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika?

Jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, wówczas to on wtedy odśnieża. Ponadto zarządca drogi ma obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorcach, użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Jaka kara za nieodśnieżanie chodnika?

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Czytaj też:

Pamiętaj o odśnieżeniu dachu i usunięciu sopli

Zgodnie z prawem budowlanym obowiązek odśnieżenia dachu i elewacji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Za nieodśnieżenie grozi im grzywna lub kara pozbawienia wolności do roku. Właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli zwisających z budynku, które mogą spaść na przechodniów lub przejeżdżające samochody.

Zobacz także:

Odśnieżanie dachu - odpowiedzialność właściciela i zarządcy

Zgodnie z prawem budowlanym (art. 61) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien zapewnić „bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt (...), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”. Wpisują się w to również opady śniegu. Zalęgający śnieg na dachu może przecież doprowadzić do przeciążenia konstrukcji budynku. Obowiązek odśnieżenia spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno dachu, jaki i elewacji budynku. Właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli, brył, nawisów śnieżnych i lodowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pieszych i samochodów przemieszczających się bezpośrednio wzdłuż budynku.

Jaka kara za nieodśnieżanie dachu?

Za nieodśnieżanie dachu, a tym samym za niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, grozi grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności do roku.

Bezpieczne odśnieżanie dachu

Właściciel i zarządca powinien zwracać uwagę, kogo zatrudnia do odśnieżania dachu. Odśnieżanie dachu to praca na wysokości i może się tym zając tylko odpowiednio wykwalifikowana ekipa. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

dach śnieg sople
Autor: Andrzej Szandomirski

Aktualizacja: 30.11.2017

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Paweł
|

"Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi"

Co w przypadku gdy chodnik jest pasem zieleni? Obok mojego domu krawężnik jest ale nie ma kostki tylko trawa. Sąsiedzi kostkę mają ale ja nie. xd

TravisBicklePL
|

To przepis z czasów PRL, nie pamiętam kiedy go wprowadzili, ale stawiam na 60, 70 lata, nasze ustawodawstwo jest ch***we i nigdy tego nie zmienią, bo gminy nie chcą ponosic odpowiedzialności za to

oburzony obywatel
|

Dziś w Gnieźnie w godzinach rannych straż miejska jeździła po ulicach i dawała godzinę na odśnieżenie chodnika który został zasypany nocą . ( NIEWIELKA ILOŚĆ ŚNIEGU) Moja córka była sama w domu z 2 małych dzieci ,gdyż mój zięć rano jechał do pracy .Co z prawem zostawiania małych dzieci bez opieki a może by tak dzieci w ramach zabawy zagnać do odgarniania ?????????????????????????????????

Bob
|

Moim zdaniem za odśnieżanie publicznych chodników odpowiedzialne powinny być władze gminy. W końcu płacimy podatki lokalne. Płacenie odszkodowania osobie która złamała sobie nogę na chodniku przy mojej posesji i ponoszenie przeze mnie konsekwencji z tego z tego tytułu jest niesprawiedliwe. Przepisy które narzucają takie konsekwencje mają charakter represyjny na obywatela i naruszają jego prawa.

Piotr
|

Zgadzam się, ale w takiej sytuacji urzędas powie, że rodzice mogą przecież kogo wynająć.

hasi
|

U nas przez lata był problem, żeby to wyegzekwować od zarządców nieruchomości, podobnie z posypywaniem oblodzeń. To zresztą problem w Warszawie na wielu osiedlach. I też dopiero od kiedy status zarządza to przez ostatnie dwie zimy jest pod tym względem lepiej.

asus
|

To najbzdurniejsza ustawa na świecie. Nakazują nam sprzątanie nie naszej własności. I jeszcze ten paradoks z pasem zieleni. Pługiem jadą jak śnieg popada, a przy moim domu podnosi do góry bo przy prywatnym domu. To nie mój chodnik!!!!. Znam granicę mojej nieruchomości. Jak potrzebuję zrobić remont, to muszę wystąpić o zajęcie chodnika i zapłacić, a do odśnieżania to jest mój. Cały blok obok to mieszkania prywatne oprócz jednego i miasto sprząta, a ludzie starsi mają piasek sypać i lód usuwać???

Anik
|

Moi rodzice mają 90 i 93 lata.Nie wychodzą samodzielnie z domu.Ja, mieszkam 600 km od nich. Jak więc mają odśnieżyć chodnik? Absurdalny przepis.

Beata
|

A czy posiadam obowiązek odśnieżania (posypywania), jeśli przed moją posesją nie ma chodnika - droga polna. Czy w takim wypadku muszę intuicyjnie dbać o pas drogi, który mógłby być chodnikiem?

Jagoda
|

Czy muszę odśnieżać chodnik przylegający do mojej posesji, skoro ten chodnik jest równocześnie ścieżką rowerową???