Księgi wieczyste online - jak sprawdzić numer księgi wieczystej? Jak wygląda przeglądanie ksiąg wieczystych online?

2018-08-21 12:02

Aby przejrzeć księgę wieczystą, nie trzeba iść do sądu. Można to zrobić online. Odpis z księgi wieczystej online możesz uzyskać od ręki na ekranie komputera za 20 zł. Bez żadnej opłaty sprawdzisz w centralnej informacji ksiąg wieczystych, czy działka, którą chcesz kupić, nie jest obciążona hipoteką lub służebnością.

Księgi wieczyste online
Autor: thinkstockphotos.com Odpis z księgi wieczystej online możesz uzyskać bez wychodzenia z domu - wystarczy komputer i dostęp do internetu

Odpis z księgi wieczystej jest niezbędny nie tylko podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, ale również w wielu innych dotyczących ich formalnościach, na przykład gdy staramy się o kredyt na kupno mieszkania, domu lub działki.

Księgi wieczyste online - gdzie je znajdziesz

Księgi wieczyste są obecnie dostępne online, co oznacza, że każdy ma prawo do wglądu w ich zawartość w internecie. Wystarczy znać numer księgi wieczystej i wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

Oprócz przeglądania ksiąg każdy ma też możliwość samodzielnego wydrukowania odpisu bądź wyciągu z księgi wieczystej online albo zaświadczenia o jej zamknięciu (art. 364 i 365 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Co ważne, takie wydruki mają rangę dokumentów urzędowych. Ponadto można zweryfikować autentyczność i aktualność wydruku otrzymanego na przykład od osoby sprzedającej nieruchomość.

Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej online

Żeby uzyskać odpis elektroniczny z księgi wieczystej online, musisz znać pełen numer księgi wieczystej (składający się z trzech części: czteroznakowego kodu wydziału ksiąg wieczystych, właściwego numeru księgi i z cyfry kontrolnej nadawanej w chwili zakładania księgi) i mieć konto mailowe.

Na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl znajdziesz cztery zakładki:

 • przeglądanie księgi wieczystej,
 • składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 • weryfikacja autentyczności wydruku,
 • dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Po kliknięciu w drugą z nich przejdziesz do strony, na której należy podać numer księgi i wpisać odpowiedni kod (rozwiązanie łatwego zadania logicznego; gdyby okazało się za trudne lub niezrozumiałe, można wygenerować nowe).

W kolejnym kroku wskazujesz, jaki dokument chcesz wydrukować: odpis zwykły, odpis zupełny czy wyciąg z księgi, i jaką wybierasz formę dostarczenia. Możesz bowiem samodzielnie go wydrukować albo zamówić jego przesłanie pocztą. Opcja wydruku zaświadczenia o zamknięciu pojawia się po wprowadzeniu numeru zamkniętej księgi.

Dalej uzyskujesz informację o wysokości należnej opłaty sądowej. Opłaty za dokumenty drukowane samodzielnie wynoszą:

 • 20 zł za odpis zwykły księgi wieczystej;
 • 50 zł za odpis zupełny księgi wieczystej;
 • 5 zł za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej, 10 zł z dwóch, 15 zł z trzech i 20 zł z czterech działów.

W wypadku wybrania opcji wniosku o wydanie dokumentu w formie papierowej przesyłanej pocztą opłaty są wyższe o 10 zł.

Opłata za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 5 zł (samodzielny wydruk) albo 10 zł (wyyłany pocztą).

W tym momencie możesz dodać kolejny wniosek, dotyczący tej samej albo innej księgi wieczystej.

W kolejnej odsłonie musisz podać adres e-mail. Zostanie na niego przesłany link, pod którym system udostępni opłacone dokumenty. W przypadku wybrania korespondencyjnej formy doręczenia zamówionego dokumentu należy podać w odpowiednich polach dane adresowe do doręczenia.

Po zaakceptowaniu warunków i potwierdzeniu zlecenia zostaniesz automatycznie przekierowany do systemu płatności online Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wyboru są następujące metody płatności za odpisy z księgi wieczystej online: przelewy elektroniczne (z 24 banków) i karty płatnicze (VISA, MasterCard, MASTERPASS). Dowiadujesz się teraz, jaka prowizja operatora płatności zostanie doliczona do opłaty sądowej (na przykład 19 gr doliczone do 5 zł za wyciąg z jednego działu księgi).

Po potwierdzeniu wpłaty przez system nastąpi przekierowanie na stronę z listą wniosków, gdzie znajdziesz potwierdzenia ich złożenia i odpowiednie dokumenty w formacie PDF. Możesz je otworzyć i wydrukować (odpisy będą dostępne tylko przez 14 dni, a potwierdzenie złożenia wniosku przez 24 miesiące). Jednocześnie na podany adres mailowy zostanie wysłany link, pod którym odpisy będą dostępne również przez 14 dni.

Problemem może się okazać czas oczekiwania na potwierdzenie wpłaty – jeśli przekroczy 20 minut od zainicjowania płatności, transakcja nie dojdzie do skutku. W systemie zostanie jednak utworzona przedpłata, którą będzie można wykorzystać, ponownie składając wniosek (uwaga! – trzeba zapisać sobie numer i hasło transakcji).

Uwaga! Przeglądanie księgi wieczystej jest bezpłatne i oczywiście można po prostu wydrukować to, co widać na ekranie monitora, czyli dane z księgi. Taki wydruk nie ma jednak mocy dokumentu wydanego przez sąd. Nie można go więc przedstawić w banku lub urzędzie.

Sprawdź: Jakie informacje znajdziesz w księdze wieczystej

Warto wiedzieć

Księgi wieczystej online - jakie dane znajdziesz w wydruku

 • ODPIS ZWYKŁY – ostatni stan wpisów oraz wzmianki o złożonych i nierozpatrzonych jeszcze wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu. Nie zawiera danych wykreślonych.
 • ODPIS ZUPEŁNY – oprócz treści odpisu zwykłego zawiera wpisy wykreślone (na przykład dane poprzednich właścicieli i informacje o ustanowionych kiedyś hipotekach).
 • WYCIĄG Z KSIĘGI – ostatni stan wpisów we wskazanych we wniosku działach oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

Weryfikacja wydruku odpisu z księgi wieczystej online

Każdy z dokumentów przeznaczonych do samodzielnego wydruku ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny (kombinacja 36 liczb, liter i znaków), który umożliwia jego weryfikację w systemie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Podana jest na nim również data z godziną, minutą i sekundą, w której został wydany. Dane te znajdują się w nagłówku pierwszej strony oraz stopce dokumentu (w dolnej części każdej strony dokumentu).

Weryfikacja nie jest obowiązkowa, ale można się dzięki niej upewnić, że otrzymany od kogoś odpis księgi wieczystej nie został sfałszowany i że stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie. Można ją przeprowadzić w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia wniosku o wydanie dokumentu i jest ona bezpłatna. W wyniku weryfikacji dokumentu o danym numerze identyfikacyjnym możesz się dowiedzieć:

 • kiedy odpis został wydany i poznać jego treść. Jeśli treść uległa jakiejś zmianie od chwili wydania odpisu, uzyskasz też informację, które dane nie są aktualne. Możesz wówczas pobrać księgę wieczystą i sprawdzić stan aktualny;
 • że odpis o tym numerze nie był wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych albo że od jego wydania upłynęło więcej niż 24 miesiące

Gdzie się udać po odpis księgi wieczystej w formie tradycyjnej

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a jest Ci potrzebny odpis księgi prowadzonej elektronicznie, wystarczy złożyć wniosek – bezpośrednio lub drogą pocztową – w wydziale ksiąg wieczystych dowolnego sądu rejonowego (funkcjonują przy nich ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych) albo w głównej siedzibie CIKW (Warszawa 00-454, ul. Czerniakowska 100). Wniosek musi być sporządzony na urzędowym formularzu KW-ODPIS, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w sądzie.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 z późn. zm.)
 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 292 z późn. zm.)
 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (DzU z 2013 r., poz. 1412)
Sonda
Co dla Ciebie jest najważniejsze przy wyborze działki?