Rekordowo wysoka kara (50 mln zł) za materiały budowlane niespełniające deklarowanych parametrów!

2019-11-14 13:47 materiały prasowe UOKiK
kara pieniężna
Autor: Gettyimages

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i wprowadzaniu konsumentów w błąd co do parametrów 4 rodzajów płyt styropianowych UOKiK nałożył na producenta styropianu prawie 50 mln zł kary. To najwyższa w historii urzędu sankcja za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Spółka Yetico z Olsztyna to producent wyrobów budowlanych, głównie płyt styropianowych, które służą do ocieplania budynków. W latach 2014-2016 organy nadzoru budowlanego przeprowadzały kontrole, które wykazały, że niektóre wyroby budowlane mają gorsze właściwości niż deklarował producent. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło 4 rodzajów płyt styropianowych. Alfa FasadaGamma Passive Fasada miały niższe poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, niż wynikało z informacji Yetico, przez co mogły być mniej trwałe. Aqua EPS P120 okazał się mniej odporny, niż zapewniał producent, na naprężenie ściskające, co jest szczególnie ważne dla takich powierzchni jak dachy czy podłogi. Natomiast Beta Fasada miał wyższy współczynnik przewodzenia ciepła, co oznacza szybszą jego utratę.

Nieprawdziwe informacje o cechach płyt styropianowych znalazły się w sporządzonych przez Yetico deklaracjach właściwości użytkowych. Konsumenci mogli je zobaczyć także m.in. na opakowaniach produktów, na stronie producenta czy w materiałach reklamowych.

Z włączonych do materiału dowodowego dokumentów wynika, że w zakresie wyżej wymienionych poziomów właściwości użytkowych zadeklarowanych dla wyrobów objętych niniejszym postępowaniem, w ostatnich latach, organy nadzoru budowlanego, zleciły 27 badań próbek przedmiotowych wyrobów, z czego w 21 przypadkach próbki nie spełniły tychże wymagań.

Za mniejszą wytrzymałość płyt styropianowych i gorsze parametry termoizolacyjne niż deklarował producent, na firmę Yetico UOKiK nałożył najwyższą w historii karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów - prawie 50 mln zł.

Decyzja nie jest prawomocna, bo Yetico odwołało się do sądu. Po uprawomocnieniu decyzja stanie się prejudykatem, co ułatwi konsumentom dochodzenie ewentualnych roszczeń w sądach.

- Sporadycznie interweniujemy na rynku materiałów budowlanych, który podlega nadzorowi wyspecjalizowanych organów. Wszczęliśmy postępowanie, bo skala wykrytych nieprawidłowości była bardzo duża, a Yetico wprowadzało na rynek kolejne partie o niewłaściwych parametrach. Takie działania uderzały w konsumentów. Nieprawdziwe informacje o istotnych parametrach płyt styropianowych mogły narazić osoby, które ocieplały swoje domy, na konkretne straty np. wysokie rachunki za ogrzewanie czy koszty demontażu wadliwego produktu – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Twitter: @UOKiKgovPL

Kupujesz wyroby budowlane, pamiętaj:

1. Sprawdź, czy na produkcie znajduje się oznakowanie CE lub znak budowlany. Poprzez umieszczenie oznakowania, producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

2. Zapytaj w miejscu udostępniania produktu o deklarację właściwości użytkowych (producent ma obowiązek zapewnić, aby jej kopia – w formie papierowej albo przesyłana drogą elektroniczną - była dostarczana z każdym udostępnianym wyrobem). Deklaracja to oświadczenie producenta, że wyrób faktycznie posiada właściwości określone w tym dokumencie.

3. Zajrzyj na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który publikuje wyniki badań próbek wyrobów budowlanych (www.gunb.gov.pl/probki) a także do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, prowadzonego przez GUNB (www.gunb.gov.pl/strona/czesc-2).

4. Jeśli kupiłeś wadliwy produkt, złóż reklamację u sprzedawcy. Masz na to 2 lata od daty zakupu. Możesz żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a nawet zwrotu całej wpłaconej kwoty.

5. Jeśli podejrzewasz, że wyrób budowlany nie posiada deklarowanych właściwości, zawiadom Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kontakty są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/winb). 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE