Zmiana obowiązujacej lini zabudowy

2012-11-07 14:37

Na działce budowlanej, na której jest już jeden budynek i jest zgodnie z istniejąca linią zabudowy - dodam, że jest to obowiązująca linia. Chcemy na tej samej działce wybudować drugi budynek ale dla jego funkcjonalności musimy go cofnąć w głąb działki kolejne 7 metrów. Czy istnieje możliwość zmiany tej linii? Czy wystarczy, że jeden budynek w obrębie jednej działki jest zgodnie z linią?

Z opisu wynika, że chodzi o "obowiązującą" linię czyli taką, wzdłuż której lokalizuje się ścianę budynku. Trzeba wziąć pod uwagę, że te linie zabudowy są określane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub decyzjach wz w przypadku braku mpzp. Tam należy szukać odpowiedzi, gdzie można usytuować nowy obiekt budowlany na działce. Generalnie chodzi o to aby obiekty budowlane nie przekraczały wyznaczonej linii zabudowy. Mogą jednak, o ile nic innego nie wynika z powołanych mpzp i decyzji wz, zostać posadowione w pewnej odległości od tej linii, w głąb działki. Należy to sprawdzić. Czy np. warunki zabudowy nie określają tzw. "drugiej linii zabudowy" lub czy charakter linii (przyczyna jej wytyczenia) nie stoi w sprzeczności z planowaną inwestycją.