Zabezpieczenie instalacji c.o. zimą

2011-03-22 13:05

Jak zabezpieczyć na zimę instalację c.o. (kominek z płaszczem wodnym i kocioł) w domu, który jest właśnie zimą jest niezamieszkały? Czy powinienem spuścić wodę z instalacji i grzejników czy może wlać do niej jakiś specjalny niezamarzający płyn do kaloryferów?

Stosowanie płynów niezamarzających w instalacji c.o. związane jest z kilkoma ważnymi kwestiami takimi jak gęstość, współczynnik przewodnictwa ciepła, korozja instalacji, degradacja czasowa płynu. Nie wszyscy producenci urządzeń grzewczych oraz pomp na instalacji dopuszczają stosowanie takich płynów właśnie ze względu na liczne problemy z tym związane, a w szczególności na zmianę parametrów pracy całego układu grzewczego.