Wysokie drzewa przy granicy działki

2010-03-03 16:55 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Czy sąsiad ma prawo sadzić drzewa – m.in. wysokie świerki – w bezpośrednim sąsiedztwie mojego płotu, tj. ok. 1 metra od granicy działki. W przyszłości będą one zacieniały moją posesję, a dodam, że częściowo wykorzystuje działkę jako przydomowy ogród warzywny.

Nie ma przepisów, które rozstrzygałyby, w jakiej odległości od granicy z działką sąsiada można sadzić drzewa i krzewy. Należy w tej sytuacji kierować się przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi prawa własności (Księga druga, dział II: Treść i wykonywanie własności).
W kodeksie cywilnym mowa jest o tym, że każdy właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań, które:

- przekraczałyby granice prawa własności,

- zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiedniej "ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych" - i tu zacienianie sąsiedniej działki jak najbardziej wypełnia te przesłanki.
Oznacza to, że sąsiad może zasadzić drzewa niedaleko działki, lecz musi je utrzymywać na wysokości, która nie będzie powodowała zacienienia Pana działki.

KOMENTARZE