Wylewka na taras na gruncie - jakie zbrojenie fundamentów?

2011-08-21 10:04

Obecnie jestem na etapie przygotowania tarasu pod wylewkę. Posiadam taras przylegający do budynku, który ma 48mkw. Obecny stan tarasu to: wysypany gruz do wysokości ok. 40cm, rozkruszony i ubity oraz na wierzchu podsypany ok 10cm warstwą piasku ubitego zagęszczarką. Dokoła są obsadzone kamienie podtrzymujące całą powierzchnię, tak aby nic się nie obsuwało. Chce zrobić wylewkę 15 cm z betonu b20. Jak powinienem wykonać zbrojenie - jak gęsto montować pręty, jakie konkretnie pręty, itd.?

Wykonanie tarasu na gruncie wymaga wykonania stabilnej płyty konstrukcyjnej oraz stabilnej podbudowy. W zależności od wysokości nad poziomem terenu, płytę tarasową opiera się bezpośrednio na gruncie lub na betonowym fundamencie. W przypadku gruntów niewysadzinowych, dla płyty posadowionej bezpośrednio na gruncie, wystarczy zdjęcie warstwy humusu. W jego miejsce należy ułożyć i odpowiednio zagęścić podsypkę żwirowo-piaskową. Grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Od strony budynku należy wykonać dylatację oddzielającą konstrukcję tarasu od ścian zewnętrznych. Dylatację najlepiej wypełnić styropianem, który będzie jednocześnie izolacją termiczną, co wyeliminuje jednocześnie powstawanie mostków termicznych. Płytę konstrukcyjną wykonuje się z betonu co najmniej B 15 i zbroi siatką z prętów zbrojeniowych o średnicy minimum Ø 6 - Ø8 mm, rozstaw prętów od 10cm x 10cm do 20cm x 20cm. Zbrojenie układa się na dystansach, min. 5 cm od dołu płyty. Zamiast tradycyjnego zbrojenia można zastosować stalowe zbrojenie rozproszone w ilości 12-15 kg/m³ betonu. Po prostu w wytwórni betonu należy zamówić gotowy fibrobeton. Grubość płyty nie może być mniejsza niż 10 cm, a jej powierzchnię trzeba ukształtować ze spadkiem ok. 1,5 - 3 % od budynku. Beton należy układać bez przerw roboczych. Pod płytą należy ułożyć izolację przeciwwilgociową, która zapobiegnie kapilarnemu podsiąkaniu wody z gruntu. Na płycie tarasowej, na zaprawach wodoszczelnych i płynnej folii można bezpośrednio układać nawierzchnię z mrozoodpornych płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego. Szczeliny między płytkami należy wypełnić elastyczną, wodoszczelną i mrozoodporną zaprawą.