Dopuszczalna wilgotność w mieszkaniu. Jakie są normy?

2011-03-15 11:04

Dowiedziałem się, że mam za dużą wilgotność powietrza w mieszkaniu (przy 14 st. Było to 52 proc. Jaka jest norma przy takich temperaturach?

Dopuszczalną wilgotność w pomieszczeniach reguluje norma PN-78/B-03421. Wartości zależne są przede wszystkim od okresu, w którym wykonywano pomiar. Z uwagi na brak dostatecznych danych odsyłamy do lektury przedmiotowej normy.