Wilgoć w łazience. Jak wykonać wentylację?

2011-03-29 12:52

W łazience, na ścianie działowej wyszła duża plama wilgoci. Dom ma już kilka lat i budując go nie zważano na odpowiednią wentylacje. Nie mam w łazience dostępu do komina wentylacyjnego, gdyż jest on w innej części budynku, ale zastanawiam się czy jest jakaś możliwość żebym wykonał wentylacje przez ścianę konstrukcyjna na zewnątrz budynku?

Oczywiście wykonanie przepustu z wentylatorem wyciągowym przez ścianę jest technicznie możliwe. Z prawnego punktu widzenia zgodnie z Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 151.9 muszą być zachowane następujące warunki.
- powietrze wywiewane nie może zawierać uciążliwych zapachów oraz substancji szkodliwych dla zdrowia,
- przeciwległa ściana sąsiedniego budynku musi znajdować się w odległości co najmniej 10 m jeśli ma okna i co najmniej 8 jeśli nie ma okien,
- okna znajdujące się w tej samej ścianie muszą znajdować się w poziomie min. 3m od wyrzutnie, w pionie min. 2m od wyrzutni,
- czerpnia powietrza usytuowana na tej samej ścianie musi znajdować się poniżej wyrzutni i min 1,5m od niej w poziome.
Dodatkowo role czerpni powietrza mogą spełnić nawiewniki powietrza zamontowane do okien tak, aby nie kłóciło się to z ostatnim warunkiem.