Gmina poszerzyła drogę, ale zmian nie ma na mapach

2011-04-20 15:01

Mam problem związany z drogą gminną. Kiedyś została ona poszerzona, ale stanu faktycznego nie naniesiono na mapy geodezyjne. Okazało się, że rolnicy mają o kilkanaście arów mniejsze pola, a płacą podatek wg starych map. Do kogo powinniśmy się zwrócić z tym problemem? Czy musimy zapłacić za geodetę?

W pierwszej kolejności zalecamy bezpośredni kontakt z gminą w celu wykazania niezgodności map z rzeczywistym stanem prawnym. Następnie po naniesieniu odpowiednich zmian, wniosek o skorygowanie podatku za dany okres. Z uwagi na to, że gmina popełniła błąd, powinna ona również ponieść koszty prac geodety.