Czym uzupełnić ubytki w parapecie z lastryko

2012-01-10 13:13

Mam pytanie. Czym mogłabym uzupełnić braki w lastryko (nierówności)? Mam na myśli pasty lub inne zaprawy oraz jaką farbą najlepiej pomalować?

Ubytki najlepiej uzupełnić bezskurczową zaprawą cementową z dodatkiem grysu o kolorze i wielkości analogicznej do zastosowanego w lastryku. Malowanie lastryka - zwłaszcza wewnątrz pomieszczenia - nie jest dobrym pomysłem, farba dość szybko odejdzie i wygląd posadzki będzie jeszcze gorszy, niż przed malowaniem.