usytuowanie garażu w granicy

2011-05-04 14:45

Witam serdecznie...chciałbym skorzystać z paragrafu 12 ust 2 pkt 4 ( sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i postawić garaż w granicy działek sąsiedzkich. Moje pytanie jest następujące: Którą stronę traktować jako "długość" jeśli jest garaż ma stać w narożniku i przylegać do dwóch granic, czy można zastosować jedną długość 5,5m a np szerokość 7m. czy obie strony traktować jako "długość"? pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz... Krzysiek

Nie istnieje legalna wykładnia niniejszego przepisu, jednakże przyjmuję się, że długość, o której mowa w niniejszym przepisie, ma dotyczyć długości ściany przylegającej do granicy z działką sąsiednią.