Tynki tradycyjne czy gotowe zaprawy tynkarskie

2010-03-03 16:54

Jakich materiałów użyć i w jakiej proporcji do tynkowania nowych ścian? Czy gotowe zaprawy tynkarskie będą dobrym rozwiązaniem?

Tynki można wykonać w sposób tradycyjny, czyli łącząc w odpowiednich proporcjach cement: wapno: piasek, lub wykonując je z tzw. suchych mieszanek. Tynki tradycyjne cementowo-wapienne są trójwarstwowe, co jest istotną ich zaletą. Po pierwsze, stosowanie różnych granulacji piasku w poszczególnych warstwach powoduje, że tynki te działają jak naturalna pompa ssąca, odciągająca wilgoć z murów. Nie należy ich malować farbami nieprzepuszczalnymi pary wodnej, gdyż doprowadzi to do destrukcji tynków (złuszczenia, odspojenia). Po drugie, zawartość wapna w zaprawie powoduje, że są one paroprzepuszczalne i elastyczne. Trochę więcej informacji o recepturach znajdzie Pan pod adresem http://www.muratordom.pl/7637_11860.htm. [muratordom.pl] Suche mieszanki tynkarskie są zwykle wyprawami tynkarskimi jednowarstwowymi. Jeśli oparte są na wapnie, charakteryzują się wysoką odpornością na korozję biologiczną. Na takie zachowanie ma wpływ właśnie wapno, które dzięki odczynowi zasadowemu tworzy nieprzyjazne dla grzybów środowisko. Przy stosowaniu tynków fabrycznych proszę przestrzegać zaleceń producenta, co do ilości dodawanej wody, czasu mieszania, ewentualnego czasu przewidzianego na odpowietrzenie się zaprawy, oraz czasu powtórnego zamieszania. Proszę stosować mieszadła wolnoobrotowe. Sposób tynkowania opiasny jest w każdym podręczniku: typu poradnik majstra budowlanego.