tynk zewnętrzny

2011-05-07 19:22

Zamierzam odnowić tynk zewnętrzny. Budynek ma dwanaście lat, ściana trójwarstwowa, z zewnątrz miejscami elewacja jest obłożona cegłą klinkierową. Aktualnie zewnętrzny tynk cementowo-wapienny jest pokryty tynkiem mineralnym o granulacie 1,5 mm. Ze względu na popękanie ścian zewnętrznych jest konieczne ponowne tynkowanie. Proszę o pomoc i odpowiedż na pytanie jaki rodzaj tynku będzie najbardziej odpowiedni

Opis nie jest wystarczająco jasny. Nie wiem więc czy nie należy podjąć naprawy samej ściany zewnętrznej. W tej sytuacji można jedynie powiedzieć, że najlepiej użyć tradycyjnego tynku cementowo-wapiennego.