Styrodur. Czy styrodur jest odporny na promieniowanie UV?

2011-04-27 15:29

Zaizolowałem fundamenty styrodurem. Dolna część izolacji będzie przykryta ziemią, ale górną cześć izolacji pozostanie odkryta - do wykańczania (tynkowanie) elewacji zamierzam zabrać się za jakieś dwa lata. Czy płyty styroduru, które nie zostaną zakryte i będą narażone na działanie promieni UV, nie ulegną uszkodzoniu?

Przyklejone płyty polistyrenu XPS powinny zostać zabezpieczone przed UV w jak najkrótszym czasie, od momentu ich ułożenia. Płyty styroduru w efekcie długotrwałej ekspozycji promieniowania UV, mogą zostać narażone na powierzchniowe uszkodzenia.