Konstrukcja ściany zewnętrznej z silikatu

2015-03-05 10:29

Czy silikat 24 cm + 30 cm styropian lambda 0,031 jest dobrym rozwiązaniem? Jaki współczynnik ma właściwie ten silikat, bo w większości opracowań jest 0,8-0,9 W/m2K, a u niektórych 0,53, skąd taka różnica? Dodam, że w mojej okolicy domy są z łupka, a mury mają po 75cm.

Właściwości cieplne SILIKATu są uzależnione od jego klasy gęstości. Jeżeli chodzi o SILIKAT o grubości 24 cm możemy go dostać w klasie 1,4, 1,6 oraz 1,8. Zgodnie z jednostką chodzi Panu o wielkość współczynnika przenikania ciepła U, nie wiem w jakich opracowaniach poszukiwał Pan jego wartości jednak zgodnie z moimi obliczeniami jego wartość jest znacznie wyższa i oscyluje w granicach 1,45-2,14 [W/m2K].

Jeżeli natomiast chodzi Panu o jego opór przewodzenia ciepła R [m2K/W] to jego wartości wynoszą od 0,52-0,30, natomiast współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] to granice 0,46-0,81. Przechodząc do następnego pytania warstwa 30 cm styropianu w odniesieniu do granicznych współczynników przenikania ciepła U nawet zgodnie z wymaganiami, które wejdą w życie w 2021 r. (obecnie 0,25 W/m2K, a w 2021 r. 0,20 W/m2K) jest za duża, już przy warstwie 20 cm styropianu osiąga Pan współczynnik przenikania nie przekraczający 0,15 W/m2K, co zgodnie z poniższymi wytycznymi umożliwia spełnienie obowiązujących przepisów z dużym zapasem.