Rekompensata za budowę kanalizacji na mojej działce

2010-06-22 18:11

Przez moją posesję będzie przebiegać sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Wyraziłem zgodę na jej budowę. Czy mogę się domagać rekompensaty?

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej co do zasady nie powinna mieć miejsca na prywatnej posesji, jednak jeżeli nie ma innej możliwości, wówczas albo gmina/miasto wykupi od Pana określoną część Pana nieruchomości potrzebnej do budowy przedmiotowej kanalizacji, albo może zostać ustanowiona służebność przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości (w tym wypadku Pan) nie wyraża na nią zgodę, a Pańska nieruchomość jest potrzebna do prawidłowego działania urządzeń, wówczas przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem dla Pana. Powinno się to odbywać na mocy umowy cywilno-prawnej pomiędzy Panem a przedsiębiorcą.
Powinien się Pan zwrócić do przedsiębiorcy, który chce wybudować sieć kanalizacji na Pańskiej nieruchomości.