Problem z reklamacją okna

2012-11-07 15:59

Chciałem się zapytać do kogo mogę skierować sprawę dotyczącą reklamacji nowo zakupionych okien, kiedy to sprzedawca zwala winę na producenta profili, ten z kolei zrzuca odpowiedzialność na producenta całych okien a ten ostatni twierdzi, że jest to wina monterów - czyli de facto firmy od której kupiliśmy okna. Okna są objęte 5 letnią gwarancją. Minął rok i w największym oknie - 2,5 na 2,2 m rama odeszła od szyby prawie pół centymetra od strony zewnętrznej. Proszę o informację do kogo mogę skierować dalej tą sprawę gdyż 3 strony, czyli producent profili, sprzedawca i producent całych okien zwalają winę jeden na drugiego a moje okno przed zima jest narażone na pęknięcie z powodu szczeliny gdzie może się dostać woda, która podczas mrozu zamarznie.

Zgodnie z art. 577 § 1 k.c. "W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji." Odpowiedź uzależniona jest zatem od treści dokumentu gwarancji (kto go wystawił). Prawdopodobnie będzie to producent. Należy jednak zwrócić uwagę, że przysługują Panu dwa rodzaje roszczeń. Pierwszy, opisany, wynikający z uprawnień z tytułu gwarancji. Wówczas reklamację składa się w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego. Drugi to roszczenie na podstawie przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Taką reklamację należy złożyć bezpośrednio do sprzedawcy, od którego zakupiono okna. Do Pana jako konsumenta należy wybór jednego z tych roszczeń.