Jak poradzić sobie z parowaniem i przemarzaniem okien dachowych Fakro?

2014-09-02 15:19

 Jaka może być przyczyna, parowania, skraplania, a zimą przemarzania szyb. Ta sytuacja ma miejsce wokół ram okna dachowego Fakro, wewnątrz budynku. Firma budująca nasz dom i zakładająca okna dachowe wykluczyła złe ocieplenie. Czy przyczyną może być zły montaż? Chodzi tu o osadzenie okien zbyt głęboko w dachówce. Czy okna powinny wystawać zza dachówki?

Zjawisko kondensacji pary wodnej jest wypadkową kilku czynników. Najczęściej przyczyną zjawiska parowania czyli kondensacji pary wodnej na oknie dachowym, jest zbyt duża wilgotność powietrza. Każde pomieszczenie powinno być wentylowane tak, aby wilgotne powietrze było wyprowadzane na zewnątrz. Świeże powietrze powinno być dostarczane poprzez nawiewniki lub rozszczelnienie stolarki okiennej, natomiast wilgotne powietrze powinno być wyprowadzane poprzez kratki wentylacyjne.

 

W sytuacji kiedy nie zapewnimy takich warunków, wilgotne powietrze będzie kondensowało na najzimniejszym elemencie - niestety siłą rzeczy zawsze będzie to okno dachowe lub pionowe. Dodatkowo w skrajnych warunkach (duża różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w połączeniu z dużym poziomem wilgoci powietrza) przy nieprawidłowej izolacji może dojść do miejscowego wyziębienia i powstania mostku cieplnego co może spowodować powstanie szronu lub nawet lodu.

 

Najlepszym sposobem, aby przeciwdziałać opisanym zjawiskom jest zapewnienie stałej wymiany powietrza (w pomieszczeniach na poddaszu ze względu na krótkie kanały wentylacyjne, siła ciągu może być niewystarczająca, dlatego czasem poleca się instalowanie wyciągów mechanicznych) dodatkowo polecamy zainstalować grzejnik lub inne źródło ciepła pod oknem (duże znaczenie ma odpowiednio wykończona szpaleta wnęki okiennej). Należy pamiętać że ciepłe powietrze może przenieść więcej wilgoci niż zimne ze względu na wyższy punkt rosy kondensacja będzie bardzo ograniczona.

 

Z poważaniem,

Konsultant FAKRO