Samowola budowlana. Ile wynosi opłata legalizacyjna?

2011-03-22 14:43

Wykonałam samowolną odbudowę stropu w budynku gospodarczym. Jaka jest wysokość opłaty legalizacyjnej?

Zgodnie z przepisem z art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego: Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Art. 59f ust. 1 stanowi zaś, że: W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.
3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.

Zgodnie z powoływanym załącznikiem, współczynnik kategorii obiektu budowlanego dla budynku gospodarczego wynosi 1. Analogiczną wartość ma również współczynnik wielkości obiektu obiektu.

Podsumowując równanie będzie następujące: 500 zł x 50 x 1 x 1= 25000 zł