Ogrzewanie jeszcze nie zamieszkanego domu

2015-01-15 23:12

Mam piec Vailant, jednofunkcyjny eco tec, który jest podłączony do ogrzewania podłogowego. Jaką minimalną temperaturę musimy utrzymywać w domu, aby nic się nie stało z rurami, w których była już wpuszczona woda? Czy jest jakiś środek przeciw zamarzaniu rur, który Vaillant dopuszcza, aby nie stracić gwarancji pieca?

Firma Vaillant dopuszcza stosowanie płynów niezamarzających w instalacji CO, ich spis znajduje się w instrukcją instalacji danego kotła. Z reguły należy utrzymywać od 7 do 10 stopni C w celu zabezpieczenie instalacji przed zamarznięciem, ważna jest też odpowiednia wentylacja budynku aby nie dopuścić do zawilgocenia.