Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

2011-03-29 13:01

Jaki jest orientacyjny koszt najtańszej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła? W domu ma być konwencjonalny system grzewczy, a wentylacja miałby być jedynie wspomaganiem ogrzewania. Liczę również na to, że w pewnym stopniu dzięki tej instalacji obniżę koszty ogrzewania.

Oszacowanie orientacyjnego kosztu wentylacji mechanicznej wyposażonej dodatkowo w urządzenie do odzysku ciepła wymaga dokładnej znajomości specyfiki budynku, a mówiąc krótko jego projektu. Zakładając, że mowa tutaj o domu jednorodzinnym, bądź mieszkaniu rozważyłbym zastosowanie zdecentralizowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Idea ta polega na zastosowaniu rekuperatorów w lokalnych urządzeniach wentylacyjnych, zamiast jednej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Koszt centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego to około 10 – 15 tyś. zł. Do tego należy doliczyć koszty wielu innych eleatów (kanały, czerpnie, wyrzutnie itd.) oraz dość uciążliwego montażu. Koszt kilku rekuperatorów miejscowych uwzględniając prostotę montażu i brak konieczności wykonania całej instalacji wentylacyjnej byłby na pewno niższy. Producenci, którzy oferują tego typu rozwiązania to naprzykład Siegenia czy Brink.