Komin nie jest odporny na pożar sadzy. Co robić?

2014-03-14 11:14

Komin ceramiczny zaczął pękać w temperaturze dynamicznej bliskiej 500oC. Czy oznacza to, że nie wytrzymuje on pożaru sadzy? W deklaracji zgodności widnieje zapis "odporny na pożar sadzy". Problem z usterką polega na tym, że ogień przedostaje się z wewnątrz na zewnątrz systemu w wyznaczonym czasie, a nie na tym, że komin nie wytrzyma takiej temperatury, pęknie, ulegnie destrukcji. Czy prawdą jest, że tego typu usterki nie są objęte gwarancją i muszę dokonać naprawy na własny koszt?

Kominy ceramiczne, podobnie jak inne wyroby budowlane, przed wprowadzeniem do obrotu rynkowego muszą być poddane tzw. badaniom typu, na podstawie których określa się ich właściwości. Nie można więc wrzucać wszystkich kominów ceramicznych do przysłowiowego worka, bo zakres ich zastosowania, a tym samym ich parametry pracy mogą się różnić. Każdy komin ceramiczny posiada tzw. klasyfikację, która określa między innymi maksymalną dopuszczalną temperaturę pracy komina oraz czy jest on odporny na pożar sadzy.

 

Klasa temperatury precyzyjnie określa jaka maksymalna temperatura spalin może panować wewnątrz wkładu. Na przykład w przypadku oferowanego przez nas komina Rondo przeznaczonego dla paliw stałych jest to 400°C (klasa temperatury T400). W przypadku przekroczenia tego poziomu temperatury (nie mówimy tu o przypadku pożaru sadzy, a ciągłej pracy komina) nie można zapewnić, że wkład pozostanie szczelny. Kolejnym istotnym elementem jest odporność komina na pożar sadzy (w klasyfikacji oznaczana symbolem ‘G’).

 

Odporność na pożar sadzy w przypadku komina ceramicznego oznacza, że wzrost temperatury do poziomu 1000°C trwający 30min nie spowoduje obniżenia jego szczelności lub mówiąc bardziej obrazowo - nie pojawią się pęknięcia, które mogą być powodem utraty szczelności przez wkład. Żadna informacja zawarta w klasyfikacji komina nie ma charakteru marketingowego, lecz wyłącznie techniczny i wynika z wymagań norm zharmonizowanych.

 

Nieprawdą jest twierdzenie, że „klient / posiadacz takiego komina pozostanie bez gwarancji z Państwa strony i będzie musiał na swój koszt dokonać naprawy”, gdyż wkłady ceramiczne oferowane przez firmę Schiedel są objęte 30-letnią gwarancją.