Odpadający tynk ze ściany - czym uzupełnić ubytki?

2011-08-30 13:34

Co położyć w miejsce odpadającego tynku ze ściany? Co to są uni-grunty? Dodam, że ściany będę nastepnie malować farbą przeznaczoną do ścian i wnetrz.

Najpierw należy ustalić przyczynę odpadania tynku i ją wyeliminować. Dopiero wtedy naprawiamy uszkodzone miejsce. Po dokładnym oczyszczeniu i skuciu odparzonego tynku uzupełniamy go. Następnie stosujemy odpowiednią szpachlę wyrównującą. Kolejnym etapem jest gruntowanie oraz malowanie farbą nawierzchniową. Farbę gruntującą wybieramy taką jaką poleca producent farby nawierzchiowej.
Ważne jest zastosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowanie warunków stosowania, przygotowanie powierzchni, itp. Dlatego też wszystkie wymienione produkty należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów.